• 610 3601

Sisseastujale

Õpilasele

Täiendusõppijale

Õpetajale

Ettevõtjale

Teated

Kutseõppe (mittestatsionaarne sessiooniõpe keskhariduse baasil) vastuvõtukomisjon on 26. septembril 2016.

Kolmapäeval, 28. septembril toimub põhihariduse baasil õppivate I ja II kursuse õpilaste spordipäev.

Kogunemine Šnelli staadioni kõrval järgmiselt:

Kell 10.00 õpperühmad: EA-16, EA-15, EV-16, EV-15, AA-16

Kell 10.30 õpperühmad: AA-15, AV-16, AV-15, SA-16

Kell 11.00 õpperühmad: SA-15, IT-16E, IT-16V

Kell 11.30 õpperühmad: IT-15E, IT-15V, TA-16E

Kell 12.00 õpperühmad: TA-15, TA-16V, IT-15V-IATI, TA-14V-IATI

Kell 12.30 õpperühmad: TT-16, MM-16, TT-15, MM-15