Logo variant valgel taustal Õpi ja Tööta koos meistritega

Töökohapõhine õpe Tallinna Polütehnikumis.

Õpipoisi- ehk töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Õpipoisiõpe toimub polütehnikumi, õpilase ja tööandja koostöös. Õppe käigus õpitakse selgeks konkreetne amet, töötades ettevõttes oma ala meistrite juhendamisel.

Töökohapõhine õpe sobib nii noorele esimese eriala omandamiseks, täiskasvanule ümberõppeks ja uue eriala omandamiseks kui ka töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Töökohapõhise õppe aluseks on õppekava, õppe läbiviimiseks sõlmivad polütehnikum, õpilane ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu. Õpilasel on kaks juhendajat – üks polütehnikumis ja teine ettevõttes. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. Õppe läbimisel saab õpilane kooli lõputunnistuse ja kutseeksami sooritamisel ka  kutsetunnistuse.

Loe õpipoisiõppe kohta rohkem Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt.

Tallinna Polütehnikumi töökohapõhise õppe kontaktisikud on:
õppedirektor Helen Pärk (helen.park at tptlive.ee) ja
meedia erialaosakonna juhataja Marko Levin (õppekava Trükiste järeltöötlusseadmete operaator, marko.levin at tptlive.ee).

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne0_haridusmin_3lovi_est