Приём на 2017/2018 уч.г. на русском языке

Dokumentide vastuvõtt 2017/2018. õppeaastaks algas 15. mail.

Dokumentide vastuvõtt toimub tööpäeviti Pärnu mnt 57 järgmiselt:
15. mai – 16. juuni: kell 10.00 – 15.00, I korrus, ruum 112
19. juuni – 7. juuli: kell 10.00 – 16.00, I korrus, ruum 101. NB! 22. juunil kell 10.00 – 12.00!
10. juuli – 14. juuli: kell 10.00 – 15.00, I korrus, ruum 112
17. juuli – 1. august: kell 10.00 – 15.00, II korrus, ruum 207
2. august – 15. september: kell 10.00 – 15.00, I korrus, ruum 112

Lisainfo: Maret Vaher, tel 610 3623.

Kutsekeskharidusõppesse (statsionaarne päevaõpe põhihariduse baasil) võtame dokumente vastu 15. maist – 7. juulini 2017.
Testid toimuvad 26. juunist – 10. juulini 2017.
Vestlused toimuvad 7. juulil, 10. juulil, 11. juulil ja 12. juulil 2017.
Vastuvõtukomisjon on 13. juulil 2017.
Vastuvõtukomisjon IT-süsteemide spetsialisti ja multimeedia spetsialisti erialadele on 14. juulil 2017.

Kutseõppesse (statsionaarne päevaõpe keskhariduse baasil) võtame dokumente vastu 15. maist – 18. augustini 2017.
Testid toimuvad 21. – 23. augustini 2017.
Vestlused toimuvad 21. – 23. augustini 2017.
Vastuvõtukomisjon (elektrooniline) on 23. ja 24. augustil 2017.

NB! Fotograafia erialale sisseastujate vastuvõtuvestlus koosneb kolmest osast:
1. Vestlusele tulijal peab olema kaasas portfoolio (5-15 pilti) väljatrükituna paberile. Vestlusel toimub tööde analüüs.
2. Ca 5-minutiline varem ettevalmistatud inglisekeelne suuline esitlus mõnest fotograafist, kes on olnud eeskujuks või kuidagi inspireerinud.
3. Praktiline ülesanne, mis seisneb 19. augustil 2017 ilmuva Eesti Päevalehe või Postimehe vabalt valitud artiklit illustreeriva foto tegemine. Vestlusele tulles peab olema kaasas väljatrükk fotost ja ajalehest.

Kutseõppesse (mittestatsionaarne sessiooniõpe keskhariduse baasil) võtame dokumente vastu 15. maist – 15. septembrini 2017.
Testid toimuvad 1. ja 8. ning 15. septembril 2017.
Vestlused toimuvad 18. – 22. septembrini 2017.
Vastuvõtukomisjon (elektrooniline) on 25. ja 26. septembril 2017.

 

MEIE ERIALAD:

Kutsekeskharidusõpe (statsionaarne päevaõpe põhihariduse baasil):

Tagasi üles

Kutseõpe (statsionaarne päevaõpe keskhariduse baasil):

 • Trükitehnoloogia, 4. taseme kutseõppe esmaõpe, õppekeel: eesti keel, õppeaeg 2 aastat. Link õppekavale, link moodulite rakenduskavale.
 • Multimeedia spetsialist, 4. taseme kutseõppe esmaõpe,  õppekeel: eesti keel, õppeaeg 2 aastat. Link õppekavale, link moodulite rakenduskavale.
 • Fotograaf, 4. taseme kutseõppe esmaõpe, õppekeel: eesti keel, õppeaeg 1 aasta ja 6 kuud. Link õppekavale, link moodulite rakenduskavale. NB! Fotograafia erialale sisseastujate vastuvõtuvestlus koosneb kolmest osast:
  1. Vestlusele tulijal peab olema kaasas portfoolio (5-15 pilti) väljatrükituna paberile. Vestlusel toimub tööde analüüs.
  2. Ca 5-minutiline varem ettevalmistatud inglisekeelne suuline esitlus mõnest fotograafist, kes on olnud eeskujuks või kuidagi inspireerinud.
  3. Praktiline ülesanne, mis seisneb 19. augustil 2017 ilmuva Eesti Päevalehe või Postimehe vabalt valitud artiklit illustreeriva foto tegemine. Vestlusele tulles peab olema kaasas väljatrükk fotost ja ajalehest.

Tagasi üles

Kutseõpe (mittestatsionaarne sessiooniõpe keskhariduse baasil):
õppetöö toimub sessiooniti, sessioon toimub ca üks kord kuus esmaspäevast laupäevani, õppeaastas on 10 sessiooni.

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe (jätkuõpe sessiooniõppes):

Tagasi üles

Töökohapõhine õpe 

Rohkem infot leiab veebilehelt “Töökohapõhine õpe”

Tagasi üles

Kutseõpe (statsionaarne õpe):

 • Elektroonikakoostude koostaja, tase 2, eesti/vene keeles, 15 EKAP.
  Sisseastumisel annab eelise omandatud keskharidus. Õpe toimub sessioonidena neljapäevast laupäevani. Lõpetajad saavad Tallinna Polütehnikumi lõputunnistuse, elektroonikakoostude koostaja kutsetunnistuse ja IPC-A-610 sertifikaadi.
 • Kaablikoostude koostaja, tase 2, eesti/vene keeles, 15 EKAP.
  Sisseastumisel annab eelise omandatud keskharidus. Õpe toimub sessioonidena neljapäevast laupäevani. Lõpetajad saavad Tallinna Polütehnikumi lõputunnistuse, kaablikoostude koostaja kutsetunnistuse ja IPC-A-620 sertifikaadi.
 • Elektroonikaseadmete koostaja (osakutse elektroonikakoostude koostaja), tase 3 (jätkuõpe), eesti/vene keeles, 26 EKAP.
  Sisseastumise eelduseks on elektroonikakoostude koostaja, tase 2 õppekava läbimine (sellekohane lõputunnistus) või isikud, kellel on olemas IPC-A-610 sertifikaat; eelise annab omandatud keskharidus. Õpe toimub sessioonidena neljapäevast laupäevani. Lõpetajad saavad Tallinna Polütehnikumi lõputunnistuse, elektroonikakoostude koostaja tase 3 kutsetunnistuse ja IPC J-STD-001 sertifikaadi.
 • Elektroonikaseadmete koostaja (osakutse kaablikoostude koostaja), tase 3 (jätkuõpe), eesti/vene keeles, 26 EKAP.
  Sisseastumise eelduseks on kaablikoostude koostaja, tase 2 õppekava läbimine (sellekohane lõputunnistus) või isikud, kellel on olemas IPC-A-620 sertifikaat; eelise annab omandatud keskharidus. Õpe toimub sessioonidena neljapäevast laupäevani. Lõpetajad saavad Tallinna Polütehnikumi lõputunnistuse, kaablikoostude koostaja tase 3 kutsetunnistuse ja IPC J-STD-001 sertifikaadi.

Tagasi üles

SISSEASTUMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID:

 • kirjalik avaldus (täidetakse kohapeal);
 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek vabas vormis, kui õpilaskandidaat on alaealine (vaata näidist);
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel kohapeal kinnitatud koopia ning hinneteleht;
 • tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine (saab nt. oma perearstilt, selle võib ka hiljem järele tuua);
 • üks dokumendifoto;
 • passi või ID-kaardi või sünnitunnistuse koopia.

Tagasi üles

NB!

 • Õpilastel on võimalus saada õppetoetusi.
 • Kutsekeskharidusõppe lõpetanud võivad soovi ja võimete korral jätkata õpinguid kõrgkoolides.
 • Koolil on oma söökla, staadion ja spordisaal.
 • Tegutseb amatöörraadiosaatja, spordi- ja huvialaringid.
 • Õpilaskodu võimalus (kutsekeskharidusõppes õppijatele).

ÕPPIMINE TALLINNA POLÜTEHNIKUMIS ON TASUTA!

Jälgi infot internetis, helista, küsi lisa, tule ja vaata!

Kontakt ja lisainfo:

Pärnu mnt. 57, Tallinn, tel. 610 3601, 610 3623

www.tptlive.ee

info@tptlive.ee

Tagasi üles