Приём на 2017/2018 уч.г. на русском языке

Tallinna Polütehnikumi infopäev ehk lahtiste uste päev on 15. mail kell 11.00 – 15.00.
Vaata lisainfot: Lahtiste uste päev.

Dokumentide vastuvõtt 2017/2018. õppeaastaks algab 15. mail.

Kutsekeskharidusõppesse (statsionaarne päevaõpe põhihariduse baasil) võtame dokumente vastu 15. maist – 7. juulini 2017.
Testid toimuvad 26. juunist – 10. juulini 2017.
Vestlused toimuvad 10. juulist – 12. juulini 2017.
Vastuvõtukomisjon on 13. juulil 2017.
Vastuvõtukomisjon IT ja multimeedia erialadele on 14. juulil 2017.

Kutseõppesse (statsionaarne päevaõpe keskhariduse baasil) võtame dokumente vastu 15. maist – 19. augustini 2017.
Testid toimuvad 21. – 23. augustini 2017.
Vestlused toimuvad 21. – 23. augustini 2017.
Vastuvõtukomisjon (elektrooniline) on 23. ja 24. augustil 2017.

Kutseõppesse (mittestatsionaarne sessiooniõpe keskhariduse baasil) võtame dokumente vastu 15. maist – 15. septembrini 2017.
Testid toimuvad 1. ja 8. ning 15. septembril 2017.
Vestlused toimuvad 18. – 22. septembrini 2017.
Vastuvõtukomisjon (elektrooniline) on 25. ja 26. septembril 2017.

 

MEIE ERIALAD:

Kutsekeskharidusõpe (statsionaarne päevaõpe põhihariduse baasil):

Tagasi üles

Kutseõpe (statsionaarne päevaõpe keskhariduse baasil):

Tagasi üles

Kutseõpe (mittestatsionaarne sessiooniõpe keskhariduse baasil):
õppetöö toimub sessiooniti, sessioon toimub ca üks kord kuus esmaspäevast laupäevani, õppeaastas on 10 sessiooni.

 • Sisetööde elektrik, EKR 4, esmaõppe õppekava, mittestatsionaarne õpe, õppekeel: eesti või vene keel, õppeaeg 2 aastat. Link õppekavale, link moodulite rakenduskavale.
 • Elektroonikaseadmete tehnik, EKR 4, esmaõppe õppekava, mittestatsionaarne õpe, õppekeel: eesti või vene keel, õppeaeg 2 aastat. Link õppekavale, link moodulite rakenduskavale.
 • Tarkvaraarendaja, EKR 4, esmaõppe õppekava, mittestatsionaarne õpe, õppekeel: eesti või vene keel, õppeaeg 2 aastat. Link õppekavale, link moodulite rakenduskavale.
 • IT-süsteemide spetsialist, EKR 4, esmaõppe õppekava, mittestatsionaarne õpe, õppekeel: eesti või vene keel, õppeaeg 2 aastat. Link õppekavale, link moodulite rakenduskavale.

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe (jätkuõpe sessiooniõppes):

Tagasi üles

Töökohapõhine õpe 

 • Trükiste järeltöötlusseadmete operaator, EKR 4, esmaõppe õppekava, mittestatsionaarne õpe, õppekeel: eesti keel, õppeaeg 6 kuud. Link õppekavale, link moodulite rakenduskavale.
 • Elektriseadmete koostaja, EKR 4, esmaõppe õppekava, mittestatsionaarne õpe, õppekeel: eesti või vene keel, õppeaeg 9 kuud. Link õppekavale, link moodulite rakenduskavale.
 • Jaotusvõrgu elektrik, EKR 4, jätkuõppe õppekava, mittestatsionaarne õpe, õppekeel: eesti keel, õppeaeg 9 kuud. Link õppekavale, link moodulite rakenduskavale.
 • Tootmisautomaatik, EKR 4, jätkuõppe õppekava, mittestatsionaarne õpe, õppekeel: eesti keel, õppeaeg 1 aasta. Link õppekavale, link moodulite rakenduskavale.

Rohkem infot leiab veebilehelt “Töökohapõhine õpe”

Tagasi üles

Kutseõpe (statsionaarne õpe):

 • Elektroonikakoostude koostaja, tase 2, eesti/vene keeles, 15 EKAP.
  Sisseastumisel annab eelise omandatud keskharidus. Õpe toimub sessioonidena neljapäevast laupäevani. Lõpetajad saavad Tallinna Polütehnikumi lõputunnistuse, elektroonikakoostude koostaja kutsetunnistuse ja IPC-A-610 sertifikaadi.
 • Kaablikoostude koostaja, tase 2, eesti/vene keeles, 15 EKAP.
  Sisseastumisel annab eelise omandatud keskharidus. Õpe toimub sessioonidena neljapäevast laupäevani. Lõpetajad saavad Tallinna Polütehnikumi lõputunnistuse, kaablikoostude koostaja kutsetunnistuse ja IPC-A-620 sertifikaadi.
 • Elektroonikaseadmete koostaja (osakutse elektroonikakoostude koostaja), tase 3 (jätkuõpe), eesti/vene keeles, 26 EKAP.
  Sisseastumise eelduseks on elektroonikakoostude koostaja, tase 2 õppekava läbimine (sellekohane lõputunnistus) või isikud, kellel on olemas IPC-A-610 sertifikaat; eelise annab omandatud keskharidus. Õpe toimub sessioonidena neljapäevast laupäevani. Lõpetajad saavad Tallinna Polütehnikumi lõputunnistuse, elektroonikakoostude koostaja tase 3 kutsetunnistuse ja IPC J-STD-001 sertifikaadi.
 • Elektroonikaseadmete koostaja (osakutse kaablikoostude koostaja), tase 3 (jätkuõpe), eesti/vene keeles, 26 EKAP.
  Sisseastumise eelduseks on kaablikoostude koostaja, tase 2 õppekava läbimine (sellekohane lõputunnistus) või isikud, kellel on olemas IPC-A-620 sertifikaat; eelise annab omandatud keskharidus. Õpe toimub sessioonidena neljapäevast laupäevani. Lõpetajad saavad Tallinna Polütehnikumi lõputunnistuse, kaablikoostude koostaja tase 3 kutsetunnistuse ja IPC J-STD-001 sertifikaadi.

Tagasi üles

SISSEASTUMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID:

 • kirjalik avaldus (täidetakse kohapeal);
 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek vabas vormis, kui õpilaskandidaat on alaealine (vaata näidist);
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel kohapeal kinnitatud koopia ning hinneteleht;
 • tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine (saab nt. oma perearstilt, selle võib ka hiljem järele tuua);
 • üks dokumendifoto;
 • passi või ID-kaardi või sünnitunnistuse koopia.

Tagasi üles

NB!

 • Õpilastel on võimalus saada õppetoetusi.
 • Kutsekeskharidusõppe lõpetanud võivad soovi ja võimete korral jätkata õpinguid kõrgkoolides.
 • Koolil on oma söökla, staadion ja spordisaal.
 • Tegutseb amatöörraadiosaatja, spordi- ja huvialaringid.
 • Õpilaskodu võimalus (kutsekeskharidusõppes õppijatele).

ÕPPIMINE TALLINNA POLÜTEHNIKUMIS ON TASUTA!

Jälgi infot internetis, helista, küsi lisa, tule ja vaata!

Kontakt ja lisainfo:

Pärnu mnt. 57, Tallinn, tel. 610 3601, 610 3623

www.tptlive.ee

info@tptlive.ee

Tagasi üles