Lõputööd ja eksamid IT erialade lõpetajatele.

Eksamid teemade kaupa:

Eksamid toimuvad 3. ja 4. juunil 2019 Tallinna Polütehnikumis.

Lõputööde näidisteemad:

  • IPv6 juurutamine asutuses X
  • Serverite monitooringu ja teavituse lahendamine asutuses X
  • Windows 2008 domeeni migreerimine uuemale versioonile asutuses X
  • Kasutaja andmete varundamine asutuses X
  • Pilve lahenduse juurutamine asutuses X
  • Firma X kasutajatele kaugtöö võimaluse loomine

Lõputööl peab olema juhendaja (koolist või kooliväline töötav erialaspetsialist), koolivälise juhendaja puhul tasub valida teema, mis on praktikaettevõttele kasulik. Lõputöö retsensendi määrab kool.

Lõputööde vormistamise juhend

Lõputööde vormistamisel kasutage kindlasti abimaterjalina juhendit: „Näitlikustav abimaterjal lõputöö koostajale“

Lõputööde kaitsmised toimuvad 5. – 11. juunini 2019.

Täpsustav info: IT ja telekommunikatsiooni erialaosakond, ruum A212.