Lõputööd ja eksamid IT erialade lõpetajatele 2018.

Eksamid teemade kaupa:

Lõputööde näidisteemad:

 • IPv6 juurutamine asutuses X
 • Serverite monitooringu ja teavituse lahendamine asutuses X
 • Windows 2008 domeeni migreerimine uuemale versioonile asutuses X
 • Kasutaja andmete varundamine asutuses X
 • Pilve lahenduse juurutamine asutuses X
 • Firma X kasutajatele kaugtöö võimaluse loomine

Lõputööl peab olema juhendaja (koolist või kooliväline töötav erialaspetsialist), koolivälise juhendaja puhul tasub valida teema, mis on praktikaettevõttele kasulik. Lõputöö retsensendi määrab kool.

Lõputööde vormistamise juhend

Lõputööde vormistamisel kasutage kindlasti abimaterjalina juhendit: „Näitlikustav abimaterjal lõputöö koostajale“

Tähtajad:

 • 3. november 2017 – teema valik ja kinnitamine (läbi elektroonilise küsitlusvormi)
 • 27. november – 1. detsember 2017 – lõputöö struktuuri esitamine (individuaalne, lähtudes ajagraafikust, tuleb meilile)
 • 05. märts 2018 – lõputöö praktilise osa esitamine
 • 02. aprill 2018 – lõputöö mustandi esitamine
 • 28. – 30. aprill 2018 – lõputöö eelkaitsmine, viimased tähelepanekud/parandused
 • 14. mai – 2018 lõputöö on valmis ning edastatud digitaalselt ning paberkandjal köidetuna
 • 28. mai – 10. juuni 2018 lõputööde kaitsmine (ajakava täpsustub).

Palun kõikidel nendest tähtaegadest kinni pidada!

Täpsustava info saate IT ja telekommunikatsiooni erialaosakonnast, ruum A212.