Lõputööd ja eksamid IT erialade lõpetajatele.

Eksamid teemade kaupa:

Eksamite korraldusest loe täpsemalt BCS koolituse koduleheküljel:

Lõputööde näidisteemad:

  • IPv6 juurutamine asutuses X
  • Serverite monitooringu ja teavituse lahendamine asutuses X
  • Windows 2008 domeeni migreerimine uuemale versioonile asutuses X
  • Kasutaja andmete varundamine asutuses X
  • Pilve lahenduse juurutamine asutuses X
  • Firma X kasutajatele kaugtöö võimaluse loomine

Lõputööl peab olema juhendaja (koolist või kooliväline töötav erialaspetsialist), koolivälise juhendaja puhul tasub valida teema, mis on praktikaettevõttele kasulik. Lõputöö retsensendi määrab kool.

Lõputööde vormistamise juhend

Lõputööde vormistamisel kasutage kindlasti abimaterjalina juhendit: „Näitlikustav abimaterjal lõputöö koostajale“