Meie koolist

Arengukava


Kooli arengukava aluseks on Eesti Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035, OSKA oskuste ja tööjõu prognoosid, EL poliitika ja soovitused kutsehariduse suunal, Euroopa oskuste tegevuskava, kooli eelmise perioodi arengukava tegevuskava tulemusaruanded, EKKA poolt 2021.a. läbi viidud kutseõppe õppekavarühmade kvaliteedi hindamise hindamisaruandes välja toodud parendusvaldkonnad ja soovitused, rahulolu-uuringud ja muud asjakohased alusdokumendid.

 

Tallinna Polütehnikumi arengukava aastateks 2016 - 2021

Tallinna Polütehnikumi arengukava aastateks 2022 - 2025

 

Kooli arengukava aluseks on Eesti Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035, OSKA oskuste ja tööjõu prognoosid, EL poliitika ja soovitused kutsehariduse suunal, Euroopa oskuste tegevuskava, kooli eelmise perioodi arengukava tegevuskava tulemusaruanded, EKKA poolt 2021.a. läbi viidud kutseõppe õppekavarühmade kvaliteedi hindamise hindamisaruandes välja toodud parendusvaldkonnad ja soovitused, rahulolu-uuringud ja muud asjakohased alusdokumendid.

 

Tallinna Polütehnikumi arengukava aastateks 2016 - 2021

Tallinna Polütehnikumi arengukava aastateks 2022 - 2025