Course Code: FS

  Neljanda taseme kutseõpe, õppekeel: eesti keel.
 • Fotograaf jäädvustab põhitegevusena sündmusi ja olukordi, luues vajadusel selleks ise valgust või kujundades sobilikke olukordi, ta kasutab oma töös kompositsiooni- ja värvidega seotud teadmisi ning piltide töötluseks ja värvihalduseks pilditöötlustarkvarasid, lähtudes lõpptulemuse kasutusvaldkonnast ja eesmärgist.
 • Fotograafi erialal õpitakse arvutigraafikat, analoogfotograafiat, žanreid fotograafias, kompositsiooni, fototehnikat, karjääri planeerimist ja ettevõtluse alused, videot ja animatsiooni, multimeediumi ning e-kirjastamist.
 • Õpingute käigus omandatakse ettevalmistus, et sooritada fotograafi IV taseme kutseeksam.
Moodulite rakenduskava

 • omandatud keskharidus
 • vastuvõtutest
 • vestlus
 • Põhiõpingud

  Arvutigraafika
  Analoogfotograafia
  Žanrid fotograafias
  Kompositsioon
  Fototehnika
  Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  Praktika

 • Valikõpingud

  Video ja animatsioon
  Multimeedium
  E-kirjastamine

 • Kooli lõpetamiseks tuleb täies mahus täita õppekava, läbida ettevõttepraktika ja sooritada lõpu- ja kutseeksam.
 • Lõpetaja saab kooli lõputunnistuse keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta ja Fotograafi 4. taseme kutsetunnistuse.
 • Tulevased töökohad on ajalehtede või ajakirjade toimetused, fotolaboratooriumid ja fotofirmad ning fototeenust vajavad firmad. Igast eriala lõpetanust 1-2 on saanud töökoha liikuvas pildis, nt. nukufilmis või televisioonis.