Course Code: KIT

  Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, õppekeel: eesti või vene keel.
 • IT-süsteemide spetsialisti erialal õpitakse rakendustarkvara, IT-süsteemide riistvara, arvutivõrke ja võrguseadmed, arvutivõrkude haldust ja võrguteenuseid, Windows-operatsioonisüsteemide haldust, Linux / BSD-operatsioonisüsteemide haldust, operatsioonisüsteeme, rakendusserverite haldust, skriptimisvahendeid jpm.
 • Õpingute käigus omandatakse oskused hallata arvutivõrke ja võrguseadmeid, hallata ja paigaldada tööjaamu ja servereid, hooldada ja seadistada rakendusi ja rakendusservereid, automatiseerida korduvaid haldustegevusi jne. ning ettevalmistuse, et sooritada IT-süsteemide spetsialisti IV taseme kutseeksam.
 • IT-süsteemide spetsialisti eriala on võimalik õppida töö kõrvalt: õppetöö toimub sessiooniti, sessioon toimub ligikaudu üks kord kuus esmaspäevast laupäevani, õppeaastas on 10 sessiooni. IT tööpõld on lai ja spetsialistid hinnas nii kodu kui ka välismaal.

 • omandatud keskharidus
 • vastuvõtutest
 • vestlus
 • Põhiõpingud

  Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis
  Rakendustarkvara
  Organisatsioon ja ettevõtluskeskkond
  IT-süsteemide riistvara
  Arvutivõrgud ja võrguseadmed
  Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused
  Windows-operatsioonisüsteemide haldus
  Linux / BSD-operatsioonisüsteemide haldus
  Operatsioonisüsteemid
  Rakendusserverite haldus
  Skriptimisvahendid
  Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  Praktika

 • Valikõpingud

Õppekava rakenduskava
 • Kooli lõpetamiseks tuleb täies mahus täita õppekava, läbida ettevõttepraktika ja sooritada lõpu- ja kutseeksam.
 • Lõpetaja saab lõputunnistuse keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta ja IT-süsteemide spetsialist 4. taseme kutsetunnistuse
 • Töötada saab IT-meeskonna ja organisatsiooni liikmena, IT-tugisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina või mõnel teisel lähedasel ametikohal, lahendades standardseid infotehnoloogia probleeme ja rakendades võtmepädevusi.