Course Code: MM

  Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe), õppekeel: eesti keel.
 • Multimeedia spetsialisti erialal õpitakse veebikujundust, veebiarendust, tootedisaini, meeskonnatööd ja projektijuhtimist ning infosüsteeme. li>
 • Multimeedia spetsialisti eriala lõpetaja on pädev kohe tööle asuma ja ka kõrgkoolis õpinguid jätkama. Juba õpingute ajal on võimalik luua sidemed mitmete edukate ettevõtetega, kes TPT lõpetajaid oma meeskonda ootavad.
Õppekava moodulite rakenduskava

 • omandatud põhiharidus
 • vastuvõtutest
 • vestlus
 • Üldõpingud

  Keel ja kirjandus
  Võõrkeel
  Matemaatika
  Loodusained
  Sotsiaalained
  Kunstiained

 • Põhiõpingud

  Meeskonnatöö ja projektijuhtimine
  Arvutitehnika sisend- ja väljundseadmed
  Infosüsteemid
  Multimeedium tootedisain
  Veebikujundus
  Veebiarendus
 • Valikõpingud

  3D graafika ja trükk
  Video ja animatsioon
  Fotograafia
  E-Kirjastamine
  Digitaaltrükk
 • Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on omandanud eriala õppekava õpiväljundid ja sooritanud lõpueksami.
 • Lõpetaja saab kutsekeskharidust tõendava lõputunnistuse.