Course Code: MS

  Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, õppekeel: eesti keel.
 • Multimeedia spetsialist kavandab, kujundab, töötleb ja realiseerib multimeediapõhise toote arvestades selle arhitektoonikas ja struktuurses ülesehituses standardeid ja kasutajakesksust.
 • Multimeedia spetsialist seob kavandatud veebilehistu erinevate veebitehnoloogiatega arvestades kasutajakeskset disaini ja andmeturvet.
 • Multimeedia spetsialist teostab ja seadistab kavandatud multimeediatoote või selle osa funktsionaalsuse, kasutades programmeerimiskeeli ja/või tarkvararakendusi arvestades sihtgruppi, kommunikatsioonivajadust ja väljakujunenud tava.
 • Multimeedia spetsialist täidab tööülesandeid iseseisvalt järgides protsessi nõudeid, tööohutuse reegleid ja seadmete õigeid kasutusvõtteid lähtudes äri- ning kutse eetika nõuetest ning õigusnormidest.
 • Multimeedia spetsialisti tööpõld on lai ja hinnas nii kodu kui ka välismaal.

 • omandatud keskharidus
 • vastuvõtutest
 • vestlus
 • Kooli lõpetamiseks tuleb täies mahus täita õppekava, läbida ettevõttepraktika ja sooritada lõpu- ja kutseeksam.
 • Lõpetaja saab lõputunnistuse keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta, multimeedia spetsialisti 4 taseme kutsetunnistuse.
 • Tööle võib asuda multimeediumi tooteid ja teenuseid pakkuvates ning kasutavad ettevõtetes nagu nt. tarkvaratootjad, audiovisuaalse meedia tootjad jne. aga ka programmeerimisfirmades, kirjastustes ja reklaamiagentuurides, telejaamades ja helistuudiotes. Töötada võib programmeerijana, graafilise või veebidisainerina jne.