Course Code: MM

  Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe), õppekeel: eesti keel.
 • Multimeedium (veebispetsialisti) erialal õpitakse infosüsteemi elutsüklit, arvutigraafikat, 3D arvutigraafika aluseid, animatsiooni aluseid, veebiarendust, video ja helindamise aluseid, multimeediumi toote disaini, operatsioonisüsteemide teooria aluseid, IT õigust, andmeturbe aluseid, tarkvara testimist ja kvaliteedi tagamist, fototöötlust, värvihalduse teooriat, tüpograafiat. Õpingute käigus omandatakse oskused ja hoiakud töötamiseks multimeediumi tooteid ja teenuseid pakkuvates ning kasutavates ettevõtetes.li>
 • Multimeedium (veebispetsialisti) eriala lõpetaja on pädev kohe tööle asuma ja ka kõrgkoolis õpinguid jätkama. Juba õpingute ajal on võimalik luua sidemed mitmete edukate ettevõtetega, kes TPT lõpetajaid oma meeskonda ootavad.

 • omandatud põhiharidus
 • vastuvõtutest
 • vestlus
 • Üldõpingud

  Keel ja kirjandus
  Võõrkeel
  Matemaatika
  Loodusained
  Sotsiaalained
  Kunstiained

 • Kooli lõpetamiseks tuleb täies mahus täita õppekava, läbida ettevõttepraktika ja sooritada lõpueksam.
 • Lõpetaja saab kutsekeskharidust tõendava lõputunnistuse
 • Tööle võib asuda multimeediumi tooteid ja teenuseid pakkuvates ning kasutavad ettevõtetes nagu nt. tarkvaratootjad, audiovisuaalse meedia tootjad jne. aga ka programmeerimisfirmades, kirjastustes ja reklaamiagentuurides, telejaamades ja helistuudiotes. Töötada võib programmeerijana, graafilise või veebidisainerina jne.