Course Code: KEE/KEV

  Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, õppekeel: eesti või vene keel
Õppekava moodulite rakenduskava

 • omandatud keskharidus
 • vastuvõtutest
 • vestlus
 • Põhiõpingud

  Sisetööde elektriku alusteadmised
  Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  Hoone elektripaigalduste ehitamine
  Hoone elektripaigaldiste käit

 • Valikõpingud

  Elektrimootorid ja –ajamid
  Elektrivarustus
  Elektroonika alused
  Automaatika alused

  • Kooli lõpetamiseks tuleb täies mahus täita õppekava, läbida ettevõttepraktika ja sooritada lõpu- ja kutseeksam.
  • Lõpetaja saab kooli lõputunnistuse ja Sisetööde elektriku 4. taseme kutsetunnistuse.