Course Code: EA / EV

  Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe), õppekeel: eesti või vene keel.
 • Sisetööde elektriku erialal õpitakse alternatiivenergeetikat ja kõrgepingetehnikat, elektriaparaate ja elektrimasinaid, elektrotehnikat ja elektroonika aluseid, ehituskonstruktsioone ja tööstuslikke elektriseadmeid, tööseadusandlust ning majanduse ja ettevõtluse aluseid.
 • Õpingute käigus omandatakse teadmised ja oskused, et teha efektiivset ja kvaliteetset elektritööd ning ettevalmistuse, et sooritada sisetööde elektrik IV taseme kutseeksam.
 • TPT-s on kaasaegsed õpperuumid, uued seadmed, moodsad töövahendid - kõik võimalused, et omandada vajalikud teadmised ja oskused efektiivse ja kvaliteetse elektritöö tegemiseks!
 • Sisetööde elektriku eriala lõpetaja on pädev kohe tööle asuma ja ka kõrgkoolis õpinguid jätkama. Juba õpingute ajal on võimalik luua sidemed mitmete edukate ettevõtetega, kes TPT lõpetanuid tööle ootavad ning lisaks parimaid oma stipendiumiga toetavad.
 • Töökoha võib leida nii erinevates energia-, ehitus- või tööstusettevõtetes kui ka kinnisvarahooldusega tegelevates firmades.

 • omandatud põhiharidus
 • vastuvõtutest
 • vestlus
 • Üldõpingud

  Keel ja kirjandus
  Võõrkeel
  Matemaatika
  Loodusained
  Sotsiaalained
  Kunstiained

 • Põhiõpingud

  Sissejuhatus sisetööde elektriku eriala õpingutesse
  Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  Elektritehnika P
  Elektrivarustus
  Hoone elektripaigaldiste ehitamine
  Hoone elektripaigaldiste käit
  Elektrimootorid ja -ajamid

 • Valikõpingud

  Eesti keel teise keelena *
  Vene keel **
  Erialane võõrkeel
  Ehituskonstruktsioonid ja –materjalid
  Tööstuslikud elektriseadmed ja –paigaldised
  Kõrgepingetehnika
  Automaatika
  Eriotstarbeline tarkvara
  Lukksepatööd
  Elektroonikatööd

 • * Kohustuslik vene õppekeelega õpperühmadele
  ** Kohustuslik eesti õppekeelega õpperühmadele

 • Kooli lõpetamiseks tuleb täies mahus täita õppekava, läbida ettevõttepraktika ja sooritada lõpu- ja kutseeksam.
 • Lõpetaja saab kutsekeskharidust tõendava lõputunnistuse ja Sisetööde elektriku 4. taseme kutsetunnistuse