Course Code: TO

  Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, õppekeel: eesti keel.
 • Teleoperaator kasutab erinevaid kaameraid ja objektiive sõltuvalt võttetüübist ja valgustingimustest ning valdab teletootmiseks vajalikke tööprotseduure sh. monteerimiseks vajalikku tarkvara ning lõpp-produktsiooniks vajalikku tehnikat lähtudes visuaalse meedia väljundist.
 • Teleoperaator valdab ja kasutab erinevaid teletöös kasutatavaid kaameraid ja objektiive lähtuvalt tootmise tüübist ja keskkonnatingimustest, täidab tööülesandeid iseseisvalt järgides tootmisprotsessi nõudeid, tööohutuse reegleid ja seadmete õigeid kasutusvõtteid lähtudes äri- ning kutse-eetika nõuetest ning õigusnormidest.
 • Teleoperaatori erialal õpitakse televisioonitehnikat, montaaži ja filmimist, telekaameraid ja objektiive ning karjääri planeerimist ja ettevõtluse alused. Õpingute käigus omandatakse teadmised ja oskused, mis on vajalikud teleoperaatori IV taseme kutseeksami sooritatamiseks.

 • omandatud keskharidus ja läbitud fotograafi erialaõpingud minimaalselt EKR tasemel 4 või vastavate kompetentside olemasolu
 • vestlus
 • Televisioonitehnika
 • Visuaalse meedia väljundid ja lõpp-produktsioon
 • Telekaamerad ja objektiivid
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Praktika
Õppekava rakenduskava
 • Õpingute läbimisel sooritatakse kutseeksam Teleoperaator, tase 4, ning saadakse nimetatud kutse.