Course Code: TJ

  Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe, õppekeel: eesti keel.
 • Trükiste järeltöötlusseadmete operaator kasutab erinevaid järeltöötlustehnoloogiaid ja - materjale ning suudab neid optimaalseimal viisil ladustada ja käidelda, ta valdab tööprotseduure erinevatel liinidel ja seadmetel lähtudes trükitootele seatud kvaliteedikriteeriumitest ja materjalidest, kasutab erinevaid materjale, arvestab nende omavahelist sobivust ja tuleb toime trükitoote valmistamiseks sobivamate materjalide ja tehnoloogia valimisega arvestades trükitootele seatud kvaliteedikriteeriumeid.
 • Trükiste järeltöötlusseadmete operaatori erialal õpitakse trükiste tootmist, materjaliõpetust trükitehnoloogias, trükiste järeltöötlemist ning karjääri planeerimiste ja ettevõtluse alused. Õpingute käigus omandatakse teadmised ja oskused, mis on vajalikud trükiste järeltöötlusseadmete operaatori IV taseme kutseeksami sooritatamiseks.
 • Töötada võib trükiste järeltöötlusseadmete operaatori ametikohal või erinevates trükikodades.

 • omandatud põhiharidus
 • vestlus
 • Trükiste tootmine
 • Trükikvaliteedi juhtimine
 • Materjaliõpetus trükitehnoloogias
 • Trükiste järeltöötlemine
 • Pakendi- ja etiketi tootmine
 • Perioodika tootmine
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Praktika
Õppekava rakenduskava
 • Õpingute läbimisel sooritatakse kutseeksam Trükiste järeltöötlusseadmete operaator, tase 4, ning saadakse nimetatud kutse.
 • Töötada võib trükiste järeltöötlusseadmete operaatori ametikohal või erinevates trükikodades.