Kõik riiklikud õppekavad asuvad Õppetöö/Riiklikud õppekavad

Kõik kehtivad kooli õppekavad asuvad Õppetöö/Kooli õppekavad

Kood Nimetus Õppekava liik Õppeaeg
AA / AV Automaatik, tase 4 kutsekeskharidusõpe, eesti või vene keeles 3 aastat
SA Telekommunikatsiooni nooremspetsialist, tase 4 kutsekeskharidusõpe, eesti keeles 3 aastat
IT IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 kutsekeskharidusõpe, eesti või vene keeles 3 aastat
TA Noorem tarkvaraarendaja, tase 4 kutsekeskharidusõpe, eesti keeles 3 aastat
KTA Tarkvaraarendaja, tase 4 kutseõpe, mittestatsionaarne õpe, eesti keeles 2 aastat
KIT IT-süsteemide spetsialist, tase 4 kutseõpe, mittestatsionaarne õpe, eesti või vene keeles 2 aastat
ET Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 kutsekeskharidusõpe, eesti või vene keeles 3 aastat
FS Fotograaf, tase 4 kutseõpe, statsionaarne õpe, eesti keeles 1 aasta 6 kuud
TT Trükitehnoloogia, tase 4 kutsekeskharidusõpe, eesti keeles 3 aastat
TS Trükitehnoloogia, tase 4 kutseõpe, statsionaarne õpe, eesti keeles 2 aastat
MM Multimeedium (veebispetsialist), tase 4 kutsekeskharidusõpe, eesti keeles 3 aastat
MS Multimeedia spetsialist, tase 4 kutseõpe, statsionaarne õpe, eesti keeles 2 aastat
EA / EV Sisetööde elektrik, tase 4 kutsekeskharidusõpe, eesti või vene keeles 3 aastat
TJ Trükiste järeltöötlusseadmete operaator, tase 4 kutseõpe, mittestatsionaarne õpe, eesti keeles 6 kuud
TO Teleoperaator, tase 4 kutseõpe, mittestatsionaarne õpe, eesti keeles 6 kuud