Vastuvõtt

Dokumentide vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks on lõppenud.


Dokumentide vastuvõtt toimus läbi sisseastumise infosüsteemi SAIS.ee.

Testid (üldtest ja erialatest) ning vestlused toimusid Tallinna Polütehnikumis kohapeal: Pärnu mnt 57, Tallinn.

 

Küsimuste tekkimisel küsige nõu vastuvõtukomisjoni telefonilt 610 3623 (vastab tööpäeviti kell 10.00 – 14.00).

Vastuvõtukomisjoni töökord, vastuvõtutingimused ning vastuvõtutestide ja -vestluste ajakava 2023. aastal.
 

Kutsevaliku õppekava

17. oktoobrist 2022 avame kutsevaliku õppekava välisriigis põhihariduse omandanud ajutise kaitse saanud noortele. 

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕppekava maht
ÕppeliikTeise taseme kutseõpe (421)ÕppevormStatsionaarne päevaõpeEeldus alustamiseksPõhihariduse olemasolu ei ole nõutavÕppeaeg1 aastaÕppekava maht60 EKAP

Õppekeel: eesti keel.

Õppetöö korraldus: tunnid toimuvad esmaspäevast reedeni.

Lõpetamine: kutsevaliku õppekava loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist. Kool väljastab lõputunnistuse koos hinnetelehega.

Lingid: 235183 Kutsevaliku õppekava, moodulite rakenduskava.