Õpilasele

Juhendid


Tallinna Polütehnikumi õppekorralduseeskiri (ÕKE) - terviktekst lisadega

Praktika läbiviimise kord (ÕKE Lisa 5) ja Praktikajuhend 2022

Kirjalike tööde koostamine ja vormistamine (juhend)

Õpilaste sisekorraeeskiri

Õpilaste sisekorraeeskiri (vene keeles)

 

Tallinna Polütehnikumi õppekorralduseeskiri (ÕKE) - terviktekst lisadega

Praktika läbiviimise kord (ÕKE Lisa 5) ja Praktikajuhend 2022

Kirjalike tööde koostamine ja vormistamine (juhend)

Õpilaste sisekorraeeskiri

Õpilaste sisekorraeeskiri (vene keeles)