Tallinna Polütehnikumi nõukogusse kuuluvad:

Kalle Sammal – direktor
Ain Saaret – arendus- ja haldusdirektor
Helen Pärk – õppealadirektor
Aide Teetlaus – kantseleijuht-direktori abi
Marko Levin – meedia erialaosakonna juhataja
Natalja Tšurkina – energeetika ja automaatika erialaosakonna juhataja
Toivo Pärnpuu – IT ja telekommunikatsiooni erialaosakonna juhataja
Rein Tomson – majandusosakonna juhataja
Tiina Keel – õppekorraldusjuht
Kersti Sammal – infokeskuse juhataja-infojuht
Lembit Kukk – praktikakeskuse juhataja-praktikajuht
Ege Meister – täiendõppekeskuse juhataja-täiendõppejuht
Pille Raud – raamatukogu juhataja
Sirje Teinveld – õpilaskodu majutusjuht
Rutt Kukk – töötajate usaldusisik
Viivika Volt – sotsiaalpedagoog
Rene-Henri Rand – huvijuhi kt.
õpilaskonna esindaja