Tallinna Polütehnikumi nõukogusse kuuluvad:

Kalle Sammal  – direktor
Ain Saaret  – arendus- ja haldusdirektor
Helen Pärk  – õppealadirektor
Aide Teetlaus  – kantseleijuht-direktori abi
Andres Ojalill  – IT ja elektroonika kompetentsijuht
Marko Levin  – meedia erialaosakonna juhataja
Natalja Tšurkina – energeetika ja automaatika erialaosakonna juhataja
Toivo Pärnpuu – IT ja telekommunikatsiooni erialaosakonna juhataja
Rein Tomson  – majandusosakonna juhataja
Tiina Keel  – õppekorraldusjuht
Kersti Sammal  – infokeskuse juhataja-infojuht
Lembit Kukk  – praktikakeskuse juhataja-praktikajuht
Ege Meister  – täiendõppekeskuse juhataja-täiendõppejuht
Pille Raud  – raamatukogu juhataja
Sirje Teinveld  – õpilaskodu majutusjuht
Rutt Kukk  – töötajate usaldusisik
Kadri Agu – sotsiaalpedagoog
Kaisa Liimets  – huvijuht
õpilaskonna esindaja