Tallinna Polütehnikum pakub tööd õpetajatele.

Vabade ametikohtade loetelu:

  • Eriotstarbelise tarkvara (CAD) ja/või automaatika eriainete õpetaja (osalise koormusega): Eriotstarbelise tarkvara (CAD) ja/või automaatika eriainete õpetamine eesti ja/või vene emakeelega õpilastele kutsekeskharidusõppes energeetika ja automaatika erialadel õppivatele õpilastele.
  • Lukksepatööde õpetaja (osalise koormusega): Lukksepatööde õpetamine eesti ja/või vene emakeelega õpilastele kutsekeskharidusõppes energeetika ja automaatika erialadel õppivatele õpilastele.
  • IT eriainete (majutuskeskkonna riistvara) õpetaja (osalise koormusega): Andmekeskuste ja majutuskeskkonna alateemade õpetamine eesti ja/või vene emakeelega õpilastele kutsekeskharidusõppes tarkvaraarendust ja veebiarendust õppivatele õpilastele.
  • Andmebaaside õpetaja (osalise koormusega): Andmebaaside õpetamine eesti ja/või vene emakeelega õpilastele kutsekeskharidusõppes tarkvaraarendust ja veebiarendust õppivatele õpilastele.
  • Tarkvaraarenduse õpetaja (osalise koormusega): Tarkvaraarenduse erinevate alateemade õpetamine eesti ja/või vene emakeelega õpilastele kutsekeskharidusõppes tarkvaraarendust ja veebiarendust õppivatele õpilastele. 

Konkursil osalemiseks palume esitada avaldus, töö- ja hariduskäigu kirjeldus ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad elektrooniliselt aadressile info@tptlive.ee või läbi portaali cv.ee või läbi portaali cvkeskus.ee hiljemalt 31. juuliks 2021.

Kontaktisik: Helen Pärk, õppealadirektor, helen.park@tptlive.ee, tel. 610 3612

Kandideerimisdokumentides esitatud isikuandmeid töödeldakse vaid seoses käesoleva tööpakkumisega. Isikuandmete edastamist loetakse kandidaadi nõusolekuks nende töötlemiseks värbamisprotsessis.

Tallinna Polütehnikumi värbamise kord