Tallinna Polütehnikum korraldab avaliku konkursi sotsiaalpedagoogi vaba ametikoha täitmiseks.

Pakutav ametikoht: Sotsiaalpedagoog
Kooli nimi ja aadress: Tallinna Polütehnikum, Pärnu mnt. 57, Tallinn 10135
Kandidaatidele esitatavad nõuded: vastavus kvalifikatsiooninõuetele (erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse).
Konkursil osalemiseks esitada avaldus, töö- ja hariduskäigu kirjeldus ning haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ning kandidaadi soovil tema poolt oluliseks peetavade dokumentide koopiad elektrooniliselt aadressile info@tptlive.ee või paberkujul kooli kantseleisse (Tallinna Polütehnikum, Pärnu mnt. 57, Tallinn 10135, ruum 207) või läbi portaali cv.ee: https://www.cv.ee/toopakkumised/tallinna-polutehnikum hiljemalt 15. novembriks 2019.

Kontaktisik: Helen Pärk, õppealadirektor, helen.park@tptlive.ee, tel. 610 3612

Kandideerimisdokumentides esitatud isikuandmeid töödeldakse vaid seoses käesoleva tööpakkumisega. Isikuandmete edastamist loetakse kandidaadi nõusolekuks nende töötlemiseks värbamisprotsessis.

Tallinna Polütehnikumi värbamise kord