Täiendusõppe koolituste info:
Ege Meister, täiendõppejuht, tel. 610 3604, 53 048 233, kursused@tptlive.ee

Avaldus kursusele registreerimiseks:

docx-formaadis: osaleja avaldus eestikeelne / osaleja avaldus venekeelne
pdf-formaadis:  osaleja avaldus eestikeelne/ osaleja avaldus venekeelne

Täidetud ja allkirjastatud avaldus palume saata:
kas postiaadressil: Tallinna Polütehnikum, Pärnu mnt. 57, 10135 Tallinn
või e-posti aadressil: kursused@tptlive.ee

NB! Avaldusele palume lisada ka lühike motivatsioonikiri „Miks ma soovin sellel koolitusel osaleda.“

Euroopa Sotsiaalfondi projektist “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse sihtrühmadeks on: erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Vaata lisa: Haridus- ja Teadusministeeriumi täienduskoolituse lehelt.

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

2019. aasta koolituskalender

Lõppenud koolitused

15. -16. jaanuar Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – projektdokumentatsiooni sidumine maastikuga, 20 ak. tundi, eesti keeles

28. – 29. jaanuar Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – elektri arvestusseadmete käit, 20 ak. tundi, eesti keeles

4. – 5. veebruar Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – töödeks ettevalmistus ja tööle lubamise vormistamine, eesti keeles

11. – 12. veebruar Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – töödeks ettevalmistus ja tööle lubamise vormistamine, eesti keeles

11. – 15. veebruar Trükkplaatide visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-600 koolitus) 35 ak. tundi, vene keeles

18. – 19. veebruar Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – kaablitööd, 20 ak. tundi, eesti keeles

18. – 21. veebruar Elektroonikakoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-610 koolitus), 40 ak. tundi, eesti keeles

25. veebruar – 1. märts Elektroonikakoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-610 koolitus), 40 ak. tundi, vene keeles

26. – 27. veebruar Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – tehniliste oskuste edasiandmine meeskonna liikmetele, 20 ak. tundi, eesti keeles

4. – 7. märts Kaablikoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-620 koolitus), 50 ak. tundi, eesti keeles

18. – 19. märts Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – eksamiks ettevalmistav kursus, 20 ak. tundi, eesti keeles

18. – 22. märts Elektroonikatootmise alused (Standardi J-STD-001 koolitus), 60 ak. tundi, eesti keeles

25. – 29. märts Elektroonikatootmise alused (Standardi J-STD-001 koolitus), 60 ak. tundi, vene keeles

26. – 27. märts Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – eksamiks ettevalmistav kursus, 20 ak. tundi, eesti keeles

1. – 5. aprill Elektroonikaseadmete remont ja modifitseerimine (Standardi IPC-7711/21 koolitus), 65 ak. tundi, eesti keeles

8. – 12. aprill Elektroonikaseadmete remont ja modifitseerimine (Standardi IPC-7711/21 koolitus), 65 ak. tundi, vene keeles

11. – 12. aprill Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – pingealuste (1 kV) tööde teostamine, 20 ak. tundi, eesti keeles

17. – 18. aprill Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – alajaamades pingealuste tööde teostamine, 20 ak. tundi, eesti keeles

29. – 30. aprill Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – eksamiks ettevalmistav kursus, 20 ak. tundi, eesti keeles

6. – 9. mai Kaablikoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-620 koolitus), 50 ak. tundi, vene keeles

7. – 8. mai Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – operatiivlülitamised 35-110 kV seadmetes, 20 ak. tundi, eesti keeles

13. – 14. mai Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – pingealuste (1 kV) tööde teostamine, 20 ak. tundi, eesti keeles

Hetkel toimuvad ja eesolevad koolitused

Kevad 2019

11. – 21. veebruar Programmeeritavad kontrollerid, 30 ak. tundi, eesti keeles. NB! Koolitus toimub sügisel!

1. – 11. aprill Programmeeritavad kontrollerid, 30 ak. tundi, vene keeles. NB! Koolitus toimub sügisel!

15. – 16. aprill Kosmoseeleketroonika tootmise alused (Standardi J-STD-001S koolitus), 20 ak. tundi, eesti keeles. NB! Koolitus toimub sügisel!

16. – 17. mai Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – pingealuste (1 kV) tööde teostamine, 20 ak. tundi, eesti keeles

20. – 23. mai Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – pingealuste (kuni 20 kV) tööde teostamine, 40 ak. tundi, eesti keeles

27. – 30. mai Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – operatiivlülitamised jaotusvõrgu seadmetes, 40 ak. tundi, eesti keeles

Sügis 2019

2. – 3. september Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – alajaamades pingealuste tööde teostamine, 20 ak. tundi, eesti keeles

5. – 6. september Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – pingealuste (1 kV) tööde teostamine, 20 ak. tundi, eesti keeles

09. – 10. september Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – elektri arvestusseadmete käit, 20 ak. tundi, eesti keeles

16. – 20. september Elektroonikakoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-610 koolitus), 40 ak. tundi, vene keeles

18. – 19. september Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – eksamiks ettevalmistav kursus, 20 ak. tundi, eesti keeles

23. – 27. september Elektroonikatootmise alused (Standardi J-STD-001 koolitus), 60 ak. tundi, eesti keeles

30. september – 4. november Kaablikoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-620 koolitus), 50 ak. tundi, vene keeles

7. – 10. oktoober Kaablikoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-620 koolitus), 50 ak. tundi, eesti keeles

21. – 23. oktoober Trükkplaatide visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-600 koolitus) 35 ak. tundi, eesti keeles

2019. aasta täienduskoolituse õppekavad

Elektroonikakoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-610 koolitus), 40 ak. tundi (õppekava)

Elektroonikaseadmete remont ja modifitseerimine (Standardi IPC-7711/21 koolitus), 65 ak. tundi(õppekava)

Elektroonikatootmise alused (Standardi J-STD-001 koolitus), 60 ak. tundi (õppekava)

Kaablikoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-620 koolitus), 50 ak. tundi (õppekava)

Kosmoseeleketroonika tootmise alused (Standardi J-STD-001S koolitus), 20 ak. tundi (õppekava)

Programmeeritavad kontrollerid, 30 ak. tundi (õppekava)

Trükkplaatide visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-600 koolitus) 35 ak. tundi (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – alajaamades pingealuste tööde teostamine, 20 ak. tundi (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – eksamiks ettevalmistav kursus, 20 ak. tundi (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – elektri arvestusseadmete käit, 20 ak. tundi (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – kaablitööd, 20 ak. tundi (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – operatiivlülitamised 35-110 kV seadmetes, 20 ak. tundi (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – operatiivlülitamised jaotusvõrgu seadmetes, 40 ak. tundi (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – pingealuste (1 kV) tööde teostamine, 20 ak. tundi (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – pingealuste (kuni 20 kV) tööde teostamine, 40 ak. tundi (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – projektdokumentatsiooni sidumine maastikuga, 20 ak. tundi (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – tehniliste oskuste edasiandmine meeskonna liikmetele, 20 ak. tundi (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – töödeks ettevalmistus ja tööle lubamise vormistamine, 20 ak. tundi (õppekava)