Täiendusõppe koolituste info:
Ege Meister, täiendõppejuht, tel. 610 3604, 53 048 233, kursused@tptlive.ee

Täiendusõppe õppekorraldus:
Tallinna Polütehnikumi õppekorralduseeskiri Lisa 8.

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused:
Tallinna Polütehnikumi koolituste kvaliteedi tagamise alused

Avaldus kursusele registreerimiseks:

docx-formaadis: osaleja avaldus eestikeelne / osaleja avaldus venekeelne
pdf-formaadis:  osaleja avaldus eestikeelne/ osaleja avaldus venekeelne

Täidetud ja allkirjastatud avaldus palume saata:
kas postiaadressil: Tallinna Polütehnikum, Pärnu mnt. 57, 10135 Tallinn
või e-posti aadressil: kursused@tptlive.ee

NB! Avaldusele palume lisada ka lühike motivatsioonikiri „Miks ma soovin sellel koolitusel osaleda.“

Euroopa Sotsiaalfondi projektist “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse sihtrühmadeks on: erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Vaata lisa: Haridus- ja Teadusministeeriumi täienduskoolituse lehelt.

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 

2020. aasta sügissemestri koolituskalender.

Toimunud koolitused:

2. – 4. september 2020 Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – pingealuste (kuni 1kV) tööde teostamine, 30 ak. tundi

7. – 9. september 2020Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – kaablitööd, 26 ak. tundi

8. – 11. september 2020 Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – operatiivlülitamised jaotusvõrgu seadmetes, 40 ak. tundi

14. – 16. september 2020 Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – elektri arvestusseadmete käit, 26 ak. tundi

21. – 23. september 2020 Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – operatiivlülitamised 35 – 110 kV seadmetes, 30 ak. tundi

28. – 30. september 2020 Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – alajaamades pingealuste tööde teostamine, 26 ak. tundi

21. – 25. september 2020 Standardi J-STD-001 koolitus, 60 akad. tundi. Eestikeelne koolitus toimus versiooni G alusel. Standard J-STD-001G ja eksamiküsimused olid eestikeelsed.

28. september – 2. oktoober 2020 Standardi IPC-7711/21 koolitus, 60 akad tundi. Venekeelne koolitus toimus versiooni B alusel. Standard IPC-7711/21B ja eksamiküsimused olid venekeelsed.

Eesolevad koolitused:

12. – 16. oktoober 2020 Standardi J-STD-001 koolitus, 60 akad. tundi. Venekeelne koolitus toimub versiooni E alusel, tunnid toimuvad iga päev kell 9.00 – 16.00. Standard J-STD-001E ja eksamiküsimused on venekeelsed.

19. – 21. oktoober 2020 Standardi IPC-A-600 koolitus, 35 akad. tundi. Eestikeelne koolitus toimub versiooni J alusel, tunnid toimuvad iga päev kell 9.00 – 16.00. Standard IPC-A-600J ja eksamiküsimused on ingliskeelsed.

19. – 22. oktoober 2020 Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – pingealuste (kuni 20kV) tööde teostamine, 40 ak. tundi

27. – 29. oktoober 2020 Standardi IPC-A-600 koolitus, 35 akad. tundi. Venekeelne koolitus toimub versiooni H alusel, tunnid toimuvad iga päev kell 9.00 – 16.00. Standard IPC-A-600H ja eksamiküsimused on venekeelsed.

3. – 6. november 2020 Standardi IPC-A-620 koolitus, 45 akad. tundi. Venekeelne koolitus toimub versiooni B alusel, tunnid toimuvad iga päev kell 9.00 – 16.00. Standard IPC-A-620B ja eksamiküsimused on ingliskeelsed.