Täiendusõppe koolituste info:
Ege Meister, täiendõppejuht, tel. 610 3604, 53 048 233, kursused@tptlive.ee

Täiendusõppe õppekorraldus:
Tallinna Polütehnikumi õppekorralduseeskiri Lisa 8.

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused:
Tallinna Polütehnikumi koolituste kvaliteedi tagamise alused

Avaldus kursusele registreerimiseks:

docx-formaadis: osaleja avaldus eestikeelne / osaleja avaldus venekeelne
pdf-formaadis:  osaleja avaldus eestikeelne/ osaleja avaldus venekeelne

Täidetud ja allkirjastatud avaldus palume saata:
kas postiaadressil: Tallinna Polütehnikum, Pärnu mnt. 57, 10135 Tallinn
või e-posti aadressil: kursused@tptlive.ee

NB! Avaldusele palume lisada ka lühike motivatsioonikiri „Miks ma soovin sellel koolitusel osaleda.“

Euroopa Sotsiaalfondi projektist “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse sihtrühmadeks on: erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Vaata lisa: Haridus- ja Teadusministeeriumi täienduskoolituse lehelt.

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 

2021. aasta sügissemestri koolituskalender.

NB! Koolituste ajakavas võivad ette tulla mõned muudatused.

e-koolitused:

 • 25. oktoober – 5. november PLC kontrolleri (LOGO) programmeerimine, eesti keeles, 1 EAP (26 ak. tundi). Õppekava

Koolitused (kontaktõpe):

 • 23. – 26. august Elektroonikakoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-610 koolitus) eesti keeles, 35 ak. tundi. Õppekava
 • 30. august – 2. september Elektroonikakoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-610 koolitus) vene keeles, 35 ak. tundi. Õppekava
 • 13. – 17. september Elektroonikatootmise alused (Standardi J-STD-001 koolitus) eesti keeles, 60 ak. tundi. Õppekava
 • 20. – 23. september Kaablikoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-620 koolitus) 45 ak. tundi, eesti keeles. Õppekava
 • 20. – 24. september Elektroonikatootmise alused (Standardi J-STD-001 koolitus) vene keeles, 60 ak. tundi. Õppekava
 • 27. september – 1. oktoober Elektroonikaseadmete remont ja modifitseerimine (Standardi IPC-A-7711/7721 koolitus) eesti keeles, 60 ak. tundi. Õppekava
 • 4. – 7. oktoober Kaablikoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-620 koolitus) 45 ak. tundi, eesti keeles. Õppekava
 • 4. – 8. oktoober Elektroonikaseadmete remont ja modifitseerimine (Standardi IPC-A-7711/7721 koolitus) vene keeles, 60 ak. tundi. Õppekava
 • NB! Koolituse aeg on muutunud! 13. oktoober – 4. november Failihaldus trükiettevalmistuses, 40 ak. tundi, eesti keeles, tunnid toimuvad igal kolmapäeval ja neljapäeval kell 16.00 – 20.00. Õppekava
 • NB! Koolituse aeg on muutunud! 13. oktoober – 23. detsember Sotsiaalmeedia sisuloome alustavale väikeettevõtjale; 104 ak. tundi, eesti keeles, tunnid toimuvad tööpäeviti kell 16.00 – 20.00. Õppekava
 • 25. – 28. oktoober Elektroonikakoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-610 koolitus) eesti keeles, 35 ak. tundi. Õppekava
 • 1. – 26. november Joonestamine ja projekteerimine arvutil Autocadi`i abil, eesti keeles, 52 ak. tundi. Õppekava
 • 8. – 19. november IT taristu arendamine kaugtöö võimaldamiseks MS 365 tarkvara abil, eesti keeles, 40 ak. tundi. Õppekava
 • 10. – 12. november Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – valdkonnaspetsiifiliste programmide EPP, AutoCAD, Office, Microsoft TEAMS, WEG kasutamine töödeks ettevalmistamisel ja töölubade vormistamisel, eesti keeles, 30 ak. tundi. Õppekava
 • 15. – 17. november Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – valdkonnaspetsiifiliste programmide EPP, AutoCAD, Office, Microsoft TEAMS, WEG kasutamine tööjuhtidele tööks objektidel, eesti keeles, 30 ak. tundi. Õppekava
 • 22. november – 3. detsember IT taristu arendamine kaugtöö võimaldamiseks MS 365 tarkvara abil, vene keeles, 40 ak. tundi. Õppekava