NB! Alates 16. märtsist on kõik seni toimumata täienduskoolitused seoses koroonaviiruse COVID-19 ennetamisega ja koolihoone sulgemisega edasi lükatud.

Uued koolituse ajad teatame esimesel võimalusel.

Täiendusõppe koolituste info:
Ege Meister, täiendõppejuht, tel. 610 3604, 53 048 233, kursused@tptlive.ee

Täiendusõppe õppekorraldus:
Tallinna Polütehnikumi õppekorralduseeskiri Lisa 8.

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused:
Tallinna Polütehnikumi koolituste kvaliteedi tagamise alused

Avaldus kursusele registreerimiseks:

docx-formaadis: osaleja avaldus eestikeelne / osaleja avaldus venekeelne
pdf-formaadis:  osaleja avaldus eestikeelne/ osaleja avaldus venekeelne

Täidetud ja allkirjastatud avaldus palume saata:
kas postiaadressil: Tallinna Polütehnikum, Pärnu mnt. 57, 10135 Tallinn
või e-posti aadressil: kursused@tptlive.ee

NB! Avaldusele palume lisada ka lühike motivatsioonikiri „Miks ma soovin sellel koolitusel osaleda.“

Euroopa Sotsiaalfondi projektist “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse sihtrühmadeks on: erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Vaata lisa: Haridus- ja Teadusministeeriumi täienduskoolituse lehelt.

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 

2020. aasta koolituskalender:

Lõppenud koolitused: 

27. – 29. jaanuar Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – kontaktühenduste teostamine

5. – 7. veebruar Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – pingealuste (1 kV) tööde teostamine

10. – 13. veebruar Standardi IPC-A-620 koolitus, 45 akad. tundi, eesti keeles. Koolitus toimub versiooni B alusel. Standard IPC-A-620B ja eksamiküsimused on eestikeelsed.

17. – 19. veebruar Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – kontaktühenduste teostamine

19. – 21.veebruar Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – elektri arvestusseadmete käit

25. – 28. veebruar Standardi IPC-A-610 koolitus, 35 akad. tundi, eesti keeles. Koolitus toimub versiooni G alusel. Standard IPC-A-610G ja eksamiküsimused on eestikeelsed. 

2. – 4. märts Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – kaablitööd

2. – 4. märts Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – töödeks ettevalmistus ja tööle lubamise vormistamine

2. – 5. märts Standardi IPC-A-610 koolitus, 35 akad. tundi, vene keeles. Koolitus toimub versiooni E alusel. Standard IPC-A-610E ja eksamiküsimused on venekeelsed.

9. – 11. märts Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – töödeks ettevalmistus ja tööle lubamise vormistamine

9. – 13. märts Standardi IPC-7711/21 koolitus, 60 akad. tundi, eesti keeles. Koolitus toimub versiooni C alusel. Standard IPC-7711/21C ja eksamiküsimused on ingliskeelsed.

Eesolevad koolitused: 

NB! Alates 16. märtsist on kõik seni toimumata täienduskoolitused seoses koroonaviiruse COVID-19 ennetamisega ja koolihoone sulgemisega edasi lükatud. Uued koolituse ajad teatame esimesel võimalusel.

16. – 18. märts Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – kontaktühenduste teostamine

16. – 20. märts Standardi IPC-7711/21 koolitus, 60 akad. tundi, vene keeles. Koolitus toimub versiooni B alusel. Standard IPC-7711/21B ja eksamiküsimused on venekeelsed.

Koolitus toimub esmaspäevast reedeni, iga päev kell 9.00 – 16.00

23. – 27. märts Standardi J-STD-001 koolitus, 60 akad. tundi, eesti keeles. Koolitus toimub versiooni G alusel. Standard J-STD-001G ja eksamiküsimused on eestikeelsed. Grupp on komplekteeritud. Koolitus toimub esmaspäevast reedeni, iga päev kell 9.00 – 16.00

30. märts – 1. aprill Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – kontaktühenduste teostamine

30. märts – 3. aprill Standardi J-STD-001 koolitus, 60 akad. tundi, vene keeles. Koolitus toimub versiooni E alusel. Standard J-STD-001E ja eksamiküsimused on venekeelsed.

Koolitus toimub esmaspäevast reedeni, iga päev kell 9.00 – 16.00

4. – 18. aprill Trükitehnoloogia, 40 akad. tundi, vene keeles. 

Tunnid toimuvad:
laupäev, 4. aprill, kell 12.00 – 17.00
pühapäev, 5. aprill, kell 9.00 – 15.00
reede, 10. aprill, kell 12.00 – 17.00
laupäev, 11. aprill, kell 9.00 – 15.00
reede, 17. aprill, kell 12.00 – 17.00
laupäev, 18. aprill, kell 9.00 – 15.00

6. – 8. aprill Standardi IPC-A-600 koolitus, 35 akad. tundi, eesti keeles. Koolitus toimub versiooni J alusel. Standard IPC-A-600J ja eksamiküsimused on ingliskeelsed.

Koolitus toimub esmaspäevast kolmapäevani, iga päev kell 9.00 – 16.00

7. – 9. aprill Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – operatiivlülitamised 35-110 kV seadmetes

13. – 15. aprill Standardi IPC-A-600 koolitus, 35 akad. tundi, vene keeles. Koolitus toimub versiooni H alusel. Standard IPC-A-600H ja eksamiküsimused on venekeelsed.

Koolitus toimub esmaspäevast kolmapäevani, iga päev kell 9.00 – 16.00

27. – 30. aprill Standardi IPC-A-620 koolitus, 45 akad. tundi, vene keeles. Koolitus toimub versiooni B alusel. Standard IPC-A-620B ja eksamiküsimused on ingliskeelsed. Koolitus toimub esmaspäevast neljapäevani, iga päev kell 9.00 – 16.00

18. – 20. mai Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – alajaamades pingealuste tööde teostamine

18. – 20. mai Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – elektri arvestusseadmete käit

25. – 27. mai Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – pingealuste (1 kV) tööde teostamine

16. – 19. juuni Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – pingealuste (kuni 20 kV) tööde teostamine

8. – 11. september Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – operatiivlülitamised jaotusvõrgu seadmetes

21. – 24. september Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – pingealuste (kuni 20 kV) tööde teostamine

2020. aasta täienduskoolituse õppekavad (täiendamisel)

Standardi IPC-A-600 koolitus, 35 akad. tundi (õppekava)

Standardi IPC-A-610 koolitus, 35 akad. tundi (õppekava)

Standardi IPC-A-620 koolitus, 45 akad. tundi (õppekava)

Standardi IPC-7711/21 koolitus, 60 akad. tundi (õppekava)

Standardi J-STD-001 koolitus, 60 akad. tundi (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – operatiivlülitamised 35-110 kV seadmetes (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – kontaktühenduste teostamine (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – töödeks ettevalmistus ja tööle lubamise vormistamine (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – kaablitööd (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – pingealuste (1 kV) tööde teostamine (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – alajaamades pingealuste tööde teostamine (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – elektri arvestusseadmete käit (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – pingealuste (kuni 20 kV) tööde teostamine (õppekava)

Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – operatiivlülitamised jaotusvõrgu seadmetes (õppekava)

Trükitehnoloogia, 40 akad. tundi (õppekava)