Täiendusõppe koolituste info:
Ege Meister, täiendõppejuht, tel. 610 3604, 53 048 233, kursused@tptlive.ee

Täiendusõppe õppekorraldus:
Tallinna Polütehnikumi õppekorralduseeskiri Lisa 8.

Täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused:
Tallinna Polütehnikumi koolituste kvaliteedi tagamise alused

Avaldus kursusele registreerimiseks:

docx-formaadis: osaleja avaldus eestikeelne / osaleja avaldus venekeelne
pdf-formaadis:  osaleja avaldus eestikeelne/ osaleja avaldus venekeelne

Täidetud ja allkirjastatud avaldus palume saata:
kas postiaadressil: Tallinna Polütehnikum, Pärnu mnt. 57, 10135 Tallinn
või e-posti aadressil: kursused@tptlive.ee

NB! Avaldusele palume lisada ka lühike motivatsioonikiri „Miks ma soovin sellel koolitusel osaleda.“

Euroopa Sotsiaalfondi projektist “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” rahastatava täiskasvanute täienduskoolituse sihtrühmadeks on: erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Vaata lisa: Haridus- ja Teadusministeeriumi täienduskoolituse lehelt.

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

 

2021. aasta koolituskalender.

NB! Koolituste ajakavas võivad ette tulla mõned muudatused.

e-koolitused:

 • NB! UUS AEG: 24.05 – 7.06 Elektroonikakoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-610 koolitus), jätkukoolitus; eesti keeles, 1 EAP (26 ak. tundi). Õppekava
 • 15. – 28. märts Kaablikoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-620 koolitus), jätkukoolitus; eesti keeles, 1 EAP (26 ak. tundi). Õppekava
 • 5. – 16. aprill PLC kontrolleri (LOGO) programmeerimine, eesti keeles, 1 EAP (26 ak. tundi). Õppekava

Koolitused (kontaktõpe):

NB! Kõik enne 25. aprilli algavad kontaktõppe koolitused on edasi lükatud. Täpsustame koolituskalendrit esimesel võimalusel.

 • 1. – 3. märts Elektroonikakoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-610 koolitus) eesti keeles, 35 ak. tundi. Õppekava
 • 8. – 11. märts Elektroonikakoostude visuaalne kontroll (Standardi IPC-A-610 koolitus) vene keeles, 35 ak. tundi. Õppekava
 • 5. – 8. aprill Elektroonikatootmise alused (Standardi J-STD-001 koolitus) vene keeles, 60 ak. tundi. Õppekava
 • 9. – 30. aprill Adobe Illustraator algõpetus väiketrükiste kujundamiseks ja trükiste ülesehituseks, eesti keeles, 40 ak. tundi. Õppekava
  Tunnid toimuvad reedeti, kell 16.00 – 19.00 ja laupäeviti, kell 10.00 – 16.30
 • 12. – 15. aprill Elektroonikatootmise alused (Standardi J-STD-001 koolitus) eesti keeles, 60 ak. tundi. Õppekava
 • 19. – 23. aprill Elektroonikaseadmete remont ja modifitseerimine (Standardi IPC-A-7711/7721 koolitus) vene keeles, 60 ak. tundi. Õppekava
 • 24. aprill – 22. mai Failihaldus trükiettevalmistuses, eesti keeles, 40 ak. tundi. Õppekava
  Tunnid toimuvad 24. aprillist 8. maini igal reedel, kell 16.00 – 19.00 ja laupäeval, kell 10.00 – 16.30
  reedel, 21.mail kell 16.00 – 19.00 ja laupäeval, 22. mail 10.00 – 14.00
 • 26. – 30. aprill Elektroonikaseadmete remont ja modifitseerimine (Standardi IPC-A-7711/7721 koolitus) eesti keeles, 60 ak. tundi. Õppekava
 • 4. – 6. mai Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – valdkonnaspetsiifiliste programmide EPP, AutoCAD, Office, Microsoft TEAMS, WEG kasutamine töödeks ettevalmistamisel ja töölubade vormistamisel, eesti keeles, 30 ak. tundi. Õppekava
 • 17. – 19. mai Täienduskoolitus 4. taseme jaotusvõrgu elektrikule – valdkonnaspetsiifiliste programmide EPP, AutoCAD, Office, Microsoft TEAMS, WEG kasutamine tööjuhtidele tööks objektidel, eesti keeles, 30 ak. tundi. Õppekava
 • 24. mai – 18. juuni Joonestamine ja projekteerimine arvutil Autocadi`i abil, eesti keeles, 52 ak. tundi. Õppekava