Huviringid alustavad tööd 23. septembrist.

Robootikaring

Aeg ja koht: Kolmapäev, kell 16.00 – 18.00, ruum A118
Juhendaja: Dmitry Shkarbanov
Tegevus: Seadmete komplekteerimine ja programmeerimine – joonejälgijad, sumo maadlejad, LEGO joonejärgimine. Osalemine Robotex-il ja Võru Tsõõril, robootika töötoad kooliüritustel ja Noor Meister kutsevõistlustel.

Raadiosidering

Aeg ja koht: Esmaspäev, ruumid A413, A414 või A415.
Juhendaja: Jaan Kuus.
Tegevus: Õpitakse tundma elektro- ja raadiosidetehnikat, antenne ning raadiolevi füüsikat. Osaletakse rahvusvahelistel sidevõistlustel.

Filmiring

Aeg ja koht: Neljapäev, kell 16.15 – 18.00, ruum A407.
Juhendaja: Rene Henri Rand
Tegevus: Võimaldada Tallinna Polütehnikumi õpilastele omandada klubilise tegevuse käigus teoreetilisi ja praktilisi teadmisi kaasaegse audio-visuaalse meedia tootmisest. Toimuvad erinevad kohtumised omaala spetsialistidega (operaatorid, režissöörid jne). Võimalusel korral erinevate asutuste külastused (Telemaja, BFM jne). Koolisündmuste jäädvustamine ning koostöö erinevate projektidega (nt. Tujurikkuja škets, lühifilm, muusikavideo jne). 2019/2020. hooajal on rõhk erinevate sketšide loomisel, TPT-TV live-ülekannetel ja lühifilmidel, plaanis on korraldada ühiseid filmiõhtuid.

Fotoring

Aeg ja koht: Esmaspäev, kell 16.30 – 18.00, ruum B200/B201
Juhendaja: Maike Tubin.
Tegevus: Õpime tundma mõisteid: ava, säri ja iso, räägime loomulikust valgusest. Fotoringiga võivad liituda kõik huvilised, olenemata pildistamise tasemest. Hea oleks, kui sul oleks (või saaksid vajadusel kelleltki laenata) fotoaparaat ning kui sul on suur huvi areneda ja omandada uusi oskusi ning tutvuda ka teiste fotohuvilistega. Purustame müüdi, et head pilti saab teha ainult kõige kõvema kaameraga ja manuaalrežiimi tundmaõppimiseks kulub paar aastat.

Ajaloohuviliste ring “Huvituja”

Aeg ja koht: Üks kord kuus, koht täpsustatakse iga kord eraldi.
Juhendaja: Jüri Trei.
Tegevus: Tutvustada õpilastele eesti ja maailma ajalugu ning kultuuri, avardada silmaringi ning aidata kaasa analüüsioskusele. Külastatakse muuseume, arhiive ja teisi riigiasutusi. Võimalusel käiakse kinos vaatamas väärtfilme nii mängu- kui dokumentaalfilmide seast. Pärast külastamist toimub kokkuvõtete tegemine, analüüs või tagasiside andmine.

Muusikaring

Aeg ja koht: Reede, kell 15.30 – 17.30, ruum A407
Juhendaja: Kristina Bianca Rantala.
Tegevus: Arendada enda laulu- ja pillimänguoskust, repertuaari valikut ning esinemisjulgust. Muusikaringi tööst oodatakse osa võtma kõiki muusikahuvilisi õpilasi.

Teatriklubi

Aeg ja koht: Kolmapäev, kell 16.00 – 18.00, ruum A407
Juhendaja: Kaisa Liimets.
Tegevus: Arendada esinemisjulgust, avaliku esinemise oskust, loovust ja liikumist. Igal kohtumisel tehakse diktsiooniharjutusi, sketše, etüüde ja palju muudki põnevat. Vastavalt võimalustele ja kokkulepetele kohtutakse erinevate teatritegemisega seotud inimestega ning külastatakse erinevaid Eesti teatreid.

Korvpall

Aeg ja koht: Esmaspäev, kell 16.00 – 17.30, C101 (võimla).
Juhendaja: Kalle Rea.

Võrkpall

Aeg ja koht: Neljapäev, kell 16.00 – 17.30, C101 (võimla).
Juhendaja: Kõue Heintalu.

Jõusaal

Aeg ja koht: Esmaspäev, kell 16.00 – 17.30, C101 (võimla).
Juhendaja: Kalle Rea.

Aeg ja koht: Neljapäev, kell 16.00 – 17.30, C102 (jõusaal).
Juhendaja: Kõue Heintalu.

Huviringide kohta saab lisainfot huvijuhilt: ruum B116, tel 610 3635 või meiliaadressilt koolistoimub (at) tptlive.ee