Tallinna Polütehnikumis saab õppida nii põhi- kui ka keskhariduse baasil.

Õppimine põhihariduse baasil toimub valdavalt kutsekeskhariduse õppekavade alusel õppeajaga 3 kuni 3,5 aastat ning koos erialateadmistega omandatakse ka kutsekeskharidus. Õppimine kutsekeskhariduse õppekavadel toimub statsionaarses (päevases) õppevormis ning lõpeb lõpu- või kutseeksamiga, lisaks võivad soovijad huvi ja võimete korral sooritada ka üldhariduslikud riigieksamid ning jätkata õppimist kõrgkoolides.

Õppimine keskhariduse baasil toimub valdavalt kutseõppe õppekavade alusel õppeajaga 1,5 kuni 2 aastat ning õpitakse valdavalt vaid erialaaineid. Õppimine toimub sõltuvalt valitud erialast kas statsionaarses (päevases) või mittestatsionaarses (nn. kaugõppe) õppevormis ning lõpeb lõpu- või kutseeksamiga. Osa erialade kutseõppekavade õppekorraldus on koostatud paindlikult ning võimaldavad õppimist ka töö kõrvalt.

Paljudel erialadel on võimalik õppida nii eesti kui ka vene keeles. Täpsem info on toodud erialade kirjelduste juures.