Kehtivad kooli õppekavad ja moodulite rakenduskavad on toodud lühiloeteluna allpool.

Energeetika ja automaatika erialaosakond


Meedia erialaosakond

 • 132657 Trükitehnoloogia, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava
 • 152737 Multimeedia spetsialist, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava
 • 209864 Visuaalmeedia spetsialist, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava
 • 127717 Fotograaf, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 132677 Multimeedia spetsialist, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 127759 Trükiste järeltöötlusseadmete operaator, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 127737 Trükitehnoloogia, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 222082 Lavavalgustustehnik, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 205397 Teleoperaator, kutseõppe jätkuõpe (443), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava


IT ja telekommunikatsiooni erialaosakond

 • 127762 Elektroonikaseadmete remontija, kutseõpe (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 131117 Elektroonikaseadmete tehnik, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava
 • 141478 IT-süsteemide nooremspetsialist, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava
 • 215984 IT-süsteemide spetsialist, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 141479 Noorem tarkvaraarendaja, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava
 • 210137 Tarkvaraarendaja, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 153120 Telekommunikatsiooni nooremspetsialist, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava
 • 134794 Elektroonikaseadmete tehnik, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 131101 IT-süsteemide spetsialist, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 131797 Tarkvaraarendaja, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava

Õppekavade tasemete selgitused:

441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)
442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe
443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe
453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe