Kehtivad kooli õppekavad ja moodulite rakenduskavad on toodud lühiloeteluna allpool.

Energeetika ja automaatika erialaosakond

 • 141723 Sisetööde elektrik, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava.
 • 209863 Sisetööde elektrik, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava. Vastuvõtt alates 2019/2020. õppeaastast.
 • 152661 Automaatik, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava
 • 205343 Sisetööde elektrik, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava. Vastuvõtt alates 2019/2020. õppeaastast.
 • 131098 Jaotusvõrgu elektrik, kutseõppe jätkuõpe (443), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 134801 Tootmisautomaatik, kutseõppe jätkuõpe (443), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 134815 Jaotusvõrgu elektrik, 5. taseme kutseõppe jätkuõpe (453), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 134838 Sisetööde elektrik, 5. taseme kutseõppe jätkuõpe (453), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava


Meedia erialaosakond


IT ja telekommunikatsiooni erialaosakond

 • 127762 Elektroonikaseadmete remontija, kutseõpe (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 131117 Elektroonikaseadmete tehnik, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava
 • 141478 IT-süsteemide nooremspetsialist, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava
 • 215984 IT-süsteemide spetsialist, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 141479 Noorem tarkvaraarendaja, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava
 • 210137 Tarkvaraarendaja, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 153120 Telekommunikatsiooni nooremspetsialist, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava
 • 134794 Elektroonikaseadmete tehnik, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 131101 IT-süsteemide spetsialist, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 131797 Tarkvaraarendaja, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava

Õppekavade tasemete selgitused:

441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)
442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe
443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe
453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe