Kehtivad kooli õppekavad ja moodulite rakenduskavad on toodud lühiloeteluna allpool.

 

Energeetika ja automaatika erialaosakond

Uued õppekavad, vastuvõtt alates 2013

 • 141723 Sisetööde elektrik, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava
 • 152661 Automaatik,  kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava
 • 141724 Sisetööde elektrik, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 131097 Elektriseadmete koostaja, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 131098 Jaotusvõrgu elektrik, kutseõppe jätkuõpe (443), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 134801 Tootmisautomaatik, kutseõppe jätkuõpe (443), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 134815 Jaotusvõrgu elektrik, 5. taseme kutseõppe jätkuõpe (453), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 134838 Sisetööde elektrik, 5. taseme kutseõppe jätkuõpe (453), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava

Vanad õppekavad:

 • 85641 Automaatik, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (411), lingid: õppekava, tunnijaotusplaanid – eesti õppekeel, vene õppekeel
 • 103986 Elektrik 411, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (411), lingid: õppekava, tunnijaotusplaanid – eesti õppekeel, vene õppekeel


Meedia erialaosakond

Uued õppekavad, vastuvõtt alates 2013

 • 132657 Trükitehnoloogia, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava
 • 152737 Multimeedia spetsialist, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava
 • 127717 Fotograaf, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 132677 Multimeedia spetsialist, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 127759 Trükiste järeltöötlusseadmete operaator, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 127737 Trükitehnoloogia, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 127758 Teleoperaator, kutseõppe jätkuõpe (443), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 127757 Televalgustaja, kutseõppe jätkuõpe (443), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 137761 Ofsettrükkal, 5. taseme kutseõppe jätkuõpe (453), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 134786 Trükiettevalmistaja, 5. taseme kutseõppe jätkuõpe (453), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava

Vanad õppekavad:

 • 112458 Multimeedium (veebispetsialist), kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (411), lingid: õppekava, tunnijaotusplaan eesti
 • 85648 Trükitehnoloogia, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (411), lingid: õppekava, tunnijaotusplaanid ettevalmistajad, trükkalid


IT ja telekommunikatsiooni erialaosakond

Uued õppekavad, vastuvõtt alates 2013

 • 126417 Elektroonikakoostude koostaja, kutseõpe (421), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 126437 Kaablikoostude koostaja, kutseõpe (421), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 127760 Elektroonikaseadmete koostaja (osakutse elektroonikakoostude koostaja), kutseõpe (431), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 127761 Elektroonikaseadmete koostaja (osakutse kaablikoostude koostaja), kutseõpe (431), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 127762 Elektroonikaseadmete remontija, kutseõpe (431), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 131117 Elektroonikaseadmete tehnik, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava
 • 131099 IT-süsteemide spetsialist, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava (vastuvõtt 2014/2015)
 • 141478 IT-süsteemide nooremspetsialist, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava (vastuvõtt alates 2015/2016)
 • 131100 Tarkvaraarendaja, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava (vastuvõtt 2014/2015)
 • 141479 Noorem tarkvaraarendaja, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava (vastuvõtt alates 2015/2016)
 • 153120 Telekommunikatsiooni nooremspetsialist, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (441), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava, üldharidusõpingute rakenduskava (vastuvõtt alates 2016/2017)
 • 134794 Elektroonikaseadmete tehnik, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 131101 IT-süsteemide spetsialist, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava
 • 131797 Tarkvaraarendaja, kutseõpe keskhariduse baasil (442), lingid: õppekava, moodulite rakenduskava

Vanad õppekavad:

 • 85646 Arvutid ja arvutivõrgud, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (411), lingid: õppekava, tunnijaotusplaanid – eesti õppekeel, vene õppekeel
 • 85643 Telekommunikatsiooniseadmete spetsialist, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (411), lingid: õppekava, tunnijaotusplaan eesti õppekeel
 • 153638 Tarkvara ja andmebaaside haldus, kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (411), lingid: õppekava, moodulite nimetused ja mahud vene õppekeel

Uute õppekavade tasemete selgitused:

421 Teise taseme kutseõpe (vastuvõtt alates 01.09.2013)
431 Kolmanda taseme kutseõpe (vastuvõtt alates 01.09.2013)
441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vastuvõtt alates 01.09.2013)
442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vastuvõtt alates 01.09.2013)
443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vastuvõtt alates 01.09.2013)
453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vastuvõtt alates 01.09.2013)

Vanade õppekavade tasemete selgitused:

411 kutsekeskharidusõpe (vastuvõtt alates 01.01.2006)
412 kutseõpe keskhariduse baasil (vastuvõtt alates 01.01.2006)