Meie koolist

Põhimäärus


Tallinna Polütehnikumi põhimäärus on kinnitatud Haridus- ja Teadusministri poolt 16.06.2016.a. (määrus nr. 25).

Põhimääruse terviktekst asub siin:
https://www.riigiteataja.ee/akt/125062016007

Tallinna Polütehnikumi põhimäärus on kinnitatud Haridus- ja Teadusministri poolt 16.06.2016.a. (määrus nr. 25).

Põhimääruse terviktekst asub siin:
https://www.riigiteataja.ee/akt/125062016007