EAC_Logo

Projekti number: 2012-0022-COM06-PA-44

Projekti nimi: “Academy of Multiple Intellignece“ (Mitmekülgse intelligentsuse akadeemia)

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu üldharidusalane koostööprogramm Comenius

Projekti kestus: 01.08.2012 – 31.07.2014

Osalevad riigid: Portugal, Kreeka, Saksamaa, Rumeenia, Bulgaaria, Türgi, Holland ja Eesti

Projekti sisu: “Academy of Multiple Intellignece“ (Mitmekülgse intelligentsuse akadeemia) raames püütakse luua uut liiki kool, kus arendatakse õpilaste oskusi ja teadmisi. Õpitakse tundma nii oma maa kui ka partneririikide kultuuri, tavasid, koolisüsteemi. Õpitakse lihtsamaid fraase partnerriikide keeltes, luuakse sõnastik (inglise, portugali, kreeka, saksa, rumeenia, bulgaaria, türgi, hollandi ja eesti keeles). Projekti ajal koostatakse veel mitmeid juhendmaterjale õpetajatele (huvitavad ja efektiivsed õpetamismeetodid), DVD eredamatest hetkedest ja dokumentaalfilm erinevatest tundides. Kõikide tegevuste põhijoon on: kasutada ära õpilaste erinevaid võimeid erinevate ainete paremaks omandamiseks. Projektis osaleb Tallinna Polütehnikumist ligikaudu 50 õpilast ja 10 õpetajat. Juhtgrupi liikmed kogunevad kaheaastase projekti jooksul kaheksa korda, sellest neli kohtumist on koos õpilastega.