EAC_Logo

Projekti number: 2010-0232-COM06-PA-25

Projekti nimi: „IN-SERVICE TRAINING CO. A Multi-national Virtual Services Company – A path to develop new professional skills“ (Rahvusvaheline virtuaalne teenuste ettevõte – tee uute ametialaste oskuste arendamiseks)

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu üldharidusalane koostööprogramm Comenius

Projekti kestus: 01.08.2010 – 31.07.2012

Osalevad riigid: Portugal, Hispaania, Itaalia, Poola, Läti, Türgi ja Eesti

Projekti sisu: Projekti „IN-SERVICE TRAINING CO. A Multi-national Virtual Services Company – A path to develop new professional skills“ (Rahvusvaheline virtuaalne teenuste ettevõte – tee uute ametialaste oskuste arendamiseks) raames luuakse osalevate riikide õpilaste poolt virtuaalne ettevõte, mille peakontor asub Portugalis ja allharud kõikides osalejamaades. Kaks aastat kestval projektiperioodil läbib ettevõte kõik arenguetapid – alates asutamisest kuni valminud toodete müümiseni. Selle aja jooksul omandavad õpilased mitmeid erinevaid teadmisi ja oskusi organisatsiooni juhtimisest, administratiiv- ja finantsjuhtimisest, turundusest, arvutikasutusest samuti ka oma erialastest uusimatest suundumustest erinevates Euroopa riikides. Projektiprioodi ajal osaleb igapäevases projektitöös igast riigist 50 – 150 õpilast ja keskmiselt 10 õpetajat, juhtgrupi liikmed kogunevad sel perioodil eeldatavasti kaheksa korda, välja antakse kaks uudiskirja ja projekti lõpetuseks ka CD kogu projekti sisuliste materjalidega.