Mais 2012 käivitus Euroopa Komisjoni 2-aastane tsentraliseeritud projekt Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (European Credit (Transfer) System for Vocational Education and Training, lühendatult ECVET) tutvustamiseks ja kasutuselevõtuks Eestis. Projekt algas mais 2012, lõpukonverents “ECVET – räägime suud puhtaks!” toimus 29. novembril 2013.

Projekt viidi ellu SA Archimedes, SA Innove ja Kutsekoja koostöös, Tallinna Polütehnikumist kuulus projekti töörühma õppealadirektor Helen Pärk.

Projekti kohta rohkem infot leiab SA Archimedes kodulehelt.