VM_arengukoostoo_est

Projekti nimi: Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II

Projekti periood: oktoober 2011 – oktoober 2013

Projekti rahastaja: EV Välisministeerium

Projekti elluviija: Sihtasutus Innove

Projekti partnerid Eestis: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ja kaheksa kutseõppeasutust: Tallinna Polütehnikum, Tartu Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Ehituskool, Eesti Mereakadeemia, Narva Kutseõppekeskus, Rakvere Ametikool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool.

Koostööpartnerid Gruusias: Gruusia Haridus- ja Teaduministeerium ja Gruusia Kvaliteediagentuur.

Projekti üldeesmärk: Toetada Gruusia pilootkoole ja Gruusia Haridus- ja Teaduministeeriumi kutseõppe kvaliteedi tõstmisel lähtudes Gruusia haridusstrateegiast ja Euroopa Liidu kutsehariduse arendamise eesmärkidest.

Projekti tegevusvaldkonnad:

  • kvaliteedisüsteemi rakendamine kutseõppeasutustes;
  • õppekavaarendus sihtvaldkondades;
  • kutsehariduse ja kutseõppevõimaluste tutvustamine avalikkusele sh. kutsevõistluste organiseerimise ja osalemise kogemuste vahendamine.

Projekti lühikirjeldus: Projekti tegevused sisaldavad peamiselt arendustegevusi ja koolitust, mille viivad läbi koolitaja, eksperdid ja mentored. Koolitused, seminarid ja konsultatsioonid toimuvad kas Gruusias või Eestis. Gruusia õpetajate koolitused ja praktika (stažeerimine) Eesti partnerkoolis annab võimaluse õpetajatel saada kogemusi oma eriala valdkonnas. Lisaks otsekontaktidele on kavandatud suhtlemine Interneti võimalusi kasutades.

Tallinna Polütehnikumi partnerkooliks Gruusias on Tbilisi LPPL Professional College “IT”.

Projekti kohta lähemalt saab infot Sihtasutus Innove kodulehelt.