VM_arengukoostoo_est

Projekti nimi: Eesti parim praktika Gruusia kutsehariduse konkurentsivõime toetuseks II

Projekti periood: november 2015 – detsember 2017

Projekti rahastaja: EV Välisministeerium

Projekti elluviija: Sihtasutus Innove

Projekti partnerid Eestis: 9 kutseõppeasutust: Tallinna Polütehnikum, Tartu Kutsehariduskeskus, Räpina Aianduskool, Tallinna Ehituskool, Eesti Merekool, Ida-Viru Kutsehariduskeskus, Valgamaa kutseõppekeskus, Rakvere Ametikool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool.

Koostööpartner Gruusias: Gruusia Haridusministeerium.

Projekti üldeesmärk: Projekti üldeesmärgiks on Gruusia kutsehariduse maine tõus õppurite ning tööandjate silmis Gruusia kutseõppeasutuste võimekuse tõus pakkuda tööturu ja õppijate vajadustele vastavat koolitust.

Projekti lühikirjeldus: Projekt on jätkuks eelmisele kutsehariduse reforme toetavale projektile Gruusias. Üldeesmärgiks on Gruusia kutsehariduse maine tõus õppurite ning tööandjate silmis ja fookus 4 tegevuste kogumil: 8-10 jätkuõppe mooduli ettevalmistamine rakendamiseks alates 2018.a.,sh. rahvusvaheline ühisõppekava, mis võimaldab õpilaste vahetust Gruusia ja Eesti vahel; Eesti kogemuse kasutamine Gruusia  kutsehariduse välishindamissüsteemi uuendusteks ning assessorite koolitus; Gruusia  pilootkoolide/kolledžite  juhtkonna oskuste täiendamine kvaliteedijuhtimiseks oluliste andmete kogumise ja analüüsi osas; Gruusia pilootkoolide õpetajate jätkukoolitus pedagoogilise ja erialase kutsepädevust tõstmiseks.

Projekti tegevused sisaldavad peamiselt arendustegevusi ja koolitusi, mille viivad läbi Eesti eksperdid ja partnerkoolide mentorid. Koolitused, seminarid ja konsultatsioonid toimuvad kas Gruusias või Eestis.

Tallinna Polütehnikumi partnerkooliks Gruusias on Education Management Information System (IT college).

Projekti kohta lähemalt saab infot Sihtasutus Innove kodulehelt.