VM_arengukoostoo_est

Projekti nimi: Eesti parim praktika Gruusia kutsehariduse konkurentsivõime toetuseks

Projekti  periood: november 2013 – november 2015

Projekti rahastaja: EV Välisministeerium

Projekti elluviija: Sihtasutus Innove

Projekti partnerid Eestis: Tallinna Polütehnikum, Tartu Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Tallinna Ehituskool, Eesti Mereakadeemia, Ida-Viru Kutsehariduskeskus, Rakvere Ametikool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool.

Koostööpartnerid Gruusias: Gruusia Haridus- ja Teadusministeerium ja Hariduse Kvaliteedi Arendamise Agentuur (Kvaliteediagentuur).

Projekti üldeesmärk: Gruusia kutseõppeasutuste võimekuse tõus, pakkuda tööturu ja õppijate vajadustele vastavat koolitust. Projekti tegevused aitavad tõsta kutsehariduse kvaliteeti ja mainet Gruusias.

Projekti lühikirjeldus: Projekt keskendub kaheksa Gruusia kutseõppeasutuse koostööle Eesti kaheksa partnerkooliga, kaasatud on Gruusia Haridus-ja Teadusministeerium ja Kvaliteediagentuur. Projekti tegevused sisaldavad peamiselt arendustegevusi ja koolitusi, mille viivad läbi Eesti eksperdid ja partnerkoolide mentorid. Koolitused, seminarid ja konsultatsioonid toimuvad, kas Gruusias või Eestis.

Tallinna Polütehnikumi partnerkooliks Gruusias on Education Management Information System (IT college).

Projekti kohta lähemalt saab infot Sihtasutus Innove kodulehelt.