Projekti sisu: Tehnikahariduse Edendamise Sihtasutuse ja Eesti, Soome ning Läti partnerite ühisprojekti ITSVET eesmärgiks on välja arendada projekti partnerriikide sh ka Eesti jaoks kutsehariduse tasemel IT turvalisuse nooremspetsialisti õppekava, selle uuenduslik sisu ja koolitusmetoodika. Kõigepealt viiakse läbi projekti partnerriikide tööandjate uuring selgitamaks välja ettevõtete vajadus kutsehariduse kutsekvalifikatsiooniraamistiku 3.–5. tasemel olevate oskustega infoturbe asjatundjate järele ja milliseid konkreetseid oskusi sellisel tasemel tuleks õpetada. Uuringu tulemuste alusel luuakse kutsehariduse tasemel infoturbe nooremspetsialisti kompetentsiprofiil ja osakutsestandard. Seejärel vastav õppekava, sobiliku sisuga õppematerjalid koos võimalikult praktilise ja töökeskkonna lähedase õpetamise metoodikaga. Projekt hõlmab ka tegevusriikide kutsekoolide infoturbe õpetajatele pilootkoolituse läbiviimist. Projekti täpsem info on projekti veebilehel, Facebookis ja LinkedIn’is. Tallinna Polütehnikum vastutab IT turvalisust käsitleva õppekava õppematerjalidega katmise eest. Lisaks osaleb Tallinna Polütehnikum ka projekti planeerimises ja juhtimises, uuringu läbiviimisel, õppekava koostamises, koolituse korraldamisel ning õppekava testimisel.

Periood: 1.12.2015 – 31.03.2019

Partnerid: Tehnikahariduse Edendamise SA, BCS Koolitus AS, Tallinna Polütehnikum, Riia Tehnikakolledž, Helsinki Business College, Eesti Kutsekoda ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit.

Rahastaja: Projekt saab teoks Euroopa Liidu programmi Interreg Central Baltic toetusega, kelle panus on 966 049,50€, millele lisandub kaasrahastus 194 073,10€. Projekti eelarve kokku 1 160 122,60€.

Kontakt: Maria Mathiesen, tel. +372 56 998 278, e-post: maria.mathiesen(at)tptlive.ee