Leaonardosuur

Projekti number: 2009-0115-LEO-VETPRO-18

Projekti rahastaja: Sihtasutus Archimedes Haridustöökeskus Leonardo da Vinci programm

Projekti kestus: 01.02.2010 – 31.05.2010

Projekti eesmärk: tutvuda Granada (Hispaania) kutseõppeasutustes, nii kasutuselolevate kui ka rakendatavate, fotograafiaalaste innovatiivsete õppemeetoditega ja fotoõpilaste praktikabaasidega, külastada erinevaid fotolaboreid ja mitmeid fotograafiaga seotud organisatsioone, kohtuda kutseõppeasutuste töötajate ja tegevõpetajatega, vahetada kogemusi fotograafide kutseoskuste omandamise ja täiendamise üle, samuti selle üle, kuidas rakendada erialaõpetuses uuenduslikke meetodeid ning arutleda koos, kuidas oleks võimalik Hispaania kutseõppeasutuste fotoõppealaseid teadmisi ja kogemusi rakendada meie koolis ja vastupidi, kuidas võiksid Tallinna Polütehnikumi kogemused olla abiks Hispaania koolides. Tallinna Polütehnikumi jaoks on fotograafiaprojektil kõrge prioriteet, sest vajalik on täiustada, kaasajastada ja edasi arendada koolis õpetatavat fotoeriala. Projektis osaleb kaks tehnikumi töötajat – fotoeriala suunajuht ja juhtkonna liige – lähetuse kestus üks nädal.

Vastuvõttev organisatsioon: EUROPROYECTOS LEONARDO DA VINCI.