Leaonardosuur

Projekti number: LLP-LdV-VETPRO-2008-EE-013

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci

Projekti kestus: 02.02.2009 – 30.07.2009

Projekti eesmärk: tutvuda Norra kutsekooli infokeskuse ja raamatukogu töökorraldusega, nendes olemasolevate võimaluste kasutamisega, parandamaks õpilaste teenindamist raamatukogus ning tõsta kooli infosüsteemide kasutamise efektiivsust. Kohtuda partnerkooli juhtkonna, raamatukogu ja infokeskuse töötajatega ning tegevõpetajatega, arutamaks koos, kuidas oleks võimalik Norra teadmisi rakendada meie koolis ja vastupidi, kuidas saaks kaasa aidata kooli raamatukogu ja infokeskuse efektiivsemale tegutsemisele ning millised võiksid ja peaksid olema kvaliteetse kooliraamatukogu ja infokeskuse kriteeriumid. Külastada teisi ümbruskonna kutsekoole. Projektis osaleb kolm tehnikumi töötajat, lähetuse kestus üks nädal.