Leaonardosuur

Projekti number: LLP-LdV/VETPRO/2007/EE001

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci

Projekti kestus: 01.09.2007 – 31.05.2008

Projekti eesmärk: õpirände kaudu saada ülevaade sihtriigi kogemusest õpipoisikoolituse rakendamisel, see annab omakorda võimaluse läbi omandatud teadmiste õpipoisikoolituse edasiseks rakendamiseks ning arendamiseks Eestis.

Tallinna Polutehnikum osaleb projektis partnerina ning opirandes osalevad kaks kooli esindajat. Tallinna Polutehnikumi esindajad osalevad opirandes Hollandisse ja Soome.

Projektis vastuvõtvateks partneriteks on: FAS Training & Employment Authority (lirimaa), R0C West-Brabant Regional Center for vocational education and training (Holland), Helsinki City College of Technology (Soome).

Projekti sihtgrupiks on 15-ne Eesti kutseoppeasutuse tookohapohise oppevormi rakendamisega tegelevad tootajad (oppetoo korraldajad, osakonnajuhatajad, projektijuhid), koolide partnerettevotetes opipoisikoolitusega seotud inimesed (personalijuhid ja juhendajad) ning SA-st lnnove ESF opipoisiprojekti rakendamisega seotud spetsialistid. Projekti raames lahetatakse 3 sihtriiki (lirimaa, Holland ja Soome) 4 gruppi lahetatavaid (kokku 34 osalejat). Lahetuse kestus on 1 nadal. Opirande eesmargiks on saada ulevaade sihtriigi kogemusest opipoisikoolituse rakendamisel, mis annab voimaluse labi omandatud teadmiste opipoisikoolituse edasiseks rakendamiseks ning arendamiseks Eestis.