Leaonardosuur

Projekti number: LLP-LdV-VETPRO-2007-EE-013

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci

Projekti kestus: 03.01.2008 – 30.07.2008

Projekti eesmärk: tutvuda Hollandi kutsekoolis olemasolevate kvaliteedisüsteemide ja nende rakendamise võimalustega, kohtuda partnerkooli juhtkonna, tegevõpetajatega ja teiste töötajatega, arutada koos, kuidas oleks võimalik kaasa aidata kooli efektiivsemale tegutsemisele, millised peaksid olema kvaliteetse koolitöö kriteeriumid ja kuidas neid kontrollida nii sise- kui ka välishindamise käigus. Tutvuda erinevate erialade õppekavadega ja nende väljatöötamise tingimustega. Külastada ettevõtteid, mis on otseselt seotud partnerkooliga ning uurida, kuidas mõjutab koolijuhtimise kvaliteet õpilaste praktikat ja hilisemat tööle suundumist. Projektis osaleb kuus tehnikumi töötajat. Lähetuse kestus üks nädal.