Leaonardosuur

Projekti number: 2011-0019-LEO01-IVT-29

Projekti rahastaja: Sihtasutus Archimedes Haridustöökeskus Leonardo da Vinci programm

Projekti kestus: 01.03.2012 – 20.05.2012

Projekti pealkiri: Innovatiivne praktika fotograafia ja trükieriala õpilastele Hollandis

Projekti eesmärk: nelja meedia erialaosakonna õpilase neljanädalane erialapraktika Hollandi Kuningriigis, praktikat koordineerib kohalik partnerkool ROC A12, kelle abiga leitakse praktikantidele töökohad kohalikes meediaettevõtetes nagu fotostuudiod, ajalehtede ja ajakirjade kirjastused, trükikojad jm. Praktika käigus tutvuvad õpilased mitmete erinevate innovatiivsete töövõtete ja -meetoditegaja, saavad karastava kogemuse välisriigis töötamisest ja elamisest, täiendavad oma keeleoskust ning arendavad erialaseid toimetulekuoskusi erinevates situatsioonides ja olukordades.