Leaonardosuur

Projekti number: 2013-1-EE1-LEO03-04656

Projekti nimi: “Meediatehnoloogia erialade arendamine, õpetamine ja lõimimine Euroopas” (MALE)

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci

Projekti kestus: 01.10.2013 – 01.06.2014

Partnerkoolid: Kensington and Chelsea College, London, Suurbritannia; Jyväskylä Educational Consortium, Jyväskylä, Soome; IES Puerta Bonita, Madrid, Hispaania

Projekti sisu: meedia erialaosakonda kuuluvate erialade – fotograafia, trükitehnoloogia ja multimeedium (veebispetsialist) – õppekavade jätkusuutlik ja valdkonna arenguga seotud arendustegevus, sh. õppekavaarendus, materiaaltehnilise baasi arendus, ECVET-süsteemile üleminek, vastastikused õpiränded ja õpetajate stažeerimine. Projekti raames viibivad kokku üheksa meedia erialaosakonna õpetajat ja üks tööandjate esindaja nädalasel lähetusel partnerkoolis, et kohtuda vastuvõtva partnerkooli juhtkonna ja vastavate erialaosakondade võtmeisikutega tutvumaks koolide õppekorralduse ja tehnilise baasiga,  õppekavade ning nende arendusega, külastamaks tunde ja praktikabaase. Pojekti käigus valmistatakse ette ka õpilast välispraktika projekt.