Leaonardosuur

Projekt number: 2010–0232–LEO-03–VETPRO–20

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci

Projekti kestus: 01.02.2011 – 01.07.2011

Projekti eesmärk: tutvuda Norras, Oslo Elvebakken`i kutsekoolis ja Taanis, Randersi kutseõppekeskuses koolide üldise töökorraldusega ja reaalainete õpetamise metoodikaga, saada ülevaade õppekirjandusest, õppematerjalidest, kasutatavast õppetehnikast ning erinevatest infotehnoloogilistest võimalustest matemaatika ja füüsika õpetamisel. Projekti raames toimub kaks Tallinna Polütehnikumi reaalainete õpetajate lähetust, Oslos on peatähelepanu all matemaatika ja Randersis füüsika õpetamine.