Projekti nimi: „Quality Enhancement of Electricity and Media Vocational Education, through cross-national Exchange of practices“(QEEVE) – Elektri ja meedia erialade kutsehariduse kvaliteedi parandamine läbi rahvusvaheliste õpilasvahetuste.

Projekti rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus

Projekti kestus: 2011 – 2016

Partnerkool: Årstad Videregående Skole-ga, Bergen, Norra

Projekti sisu: mõlema kooli õpilased viibivad kahenädalase perioodiga õpilasvahetuses. Selle kahe nädala jooksul osalevad nad nii õppe-kui ka praktikatundides, tutvuvad kohaliku kooli praktikabaasidega, võtavad osa praktilistest töötubadest ning teevad tutvust paikkondlikke traditsioonidega. Õpilasi saadavad ühenädalase perioodiga kokku neli õpetajat.