kutse

KUTSE – Kutseõpe Uuesti, Tõuge Sinu Eduks! Selle aastatel 2010 – 2013 Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt elluviidava programmi eesmärgiks oli luua kutseõppe õpingud katkestanutele võimalused oma õpingute lõpuleviimiseks. Programmi raames loodi kutseõppeasutustesse ja rakenduskõrgkoolidesse kutseõppe õppekohad, mida rahastati täiendava riikliku koolitustellimuse alusel.

Programmi KUTSE raames võisid õpinguid jätkata kõik need, kes ajavahemikus 01.01.2000-01.09.2010 katkestasid õpingud kutseõppeasutustes või rakenduskõrgkoolides kutseõppe õppekavadel. Programmi raames toetati katkenud õpinguid kuni 2013.-nda aastani. Haridustee jätkajatele kehtisid kõik tavapärased õppurite õigused ja kohustused sealhulgas õigus õppetoetusele.

Programmi rakendas Haridus- ja Teadusministeerium ning rahastas Euroopa Sotsiaalfond.