Riiklikud õppekavad:

Käesolevaks ajaks on Haridus- ja Teadusminister kinnitanud järgmised riiklikud õppekavad:

Tallinna Polütehnikumi õppekavad:

 1. Arvutid ja arvutivõrgud, kutsekeskharidusõpe, tunnijaotuskavad: eesti ja vene
 2. Arvutid ja arvutivõrgud, kutseõpe keskhariduse baasil, tunnijaotuskavad: eesti ja vene
 3. Automaatik, kutsekeskharidusõpe, tunnijaotuskavad: eesti ja vene
 4. Elektrik, kutsekeskharidusõpe (vastuvõtt 2009/2010. õppeaastal), tunnijaotuskavad: eesti ja vene
 5. Elektrik, kutsekeskharidusõpe (vastuvõtt alates 2010/2011. õppeaastast), tunnijaotuskavad: eesti ja vene
 6. Elektrik, kutseõpe keskhariduse baasil, tunnijaotuskavad: eesti ja vene
 7. Nõrkvoolusüsteemide paigaldaja, kutsekeskharidusõpe, tunnijaotuskava: eesti
 8. Nõrkvoolusüsteemide paigaldaja, kutseõpe keskhariduse baasil, tunnijaotuskava: eesti
 9. Telekommunikatsiooniseadmete spetsialist, kutsekeskharidusõpe, tunnijaotuskava: eesti
 10. Trükitehnoloogia, kutsekeskharidusõpe, tunnijaotuskava: trükiste ettevalmistajad ja ofsettrükkijad
 11. Trükitehnoloogia, kutseõpe keskhariduse baasil, tunnijaotuskava: trükiste ettevalmistajad ja ofsettrükkijad
 12. Tarkvara ja andmebaaside haldus, kutseõpe keskhariduse baasil, tunnijaotuskava: eesti ja vene. Märkus: Sellele erialale on õpilaste vastuvõtt lõppenud!
 13. Fotograafia, kutseõpe keskhariduse baasil, tunnijaotuskava: eesti.
 14. Elektroonikaseadmete koostaja, kutsekeskharidusõpe, tunnijaotuskava: eesti
 15. Elektroonikaseadmete koostaja, kutseõpe keskhariduse baasil, tunnijaotuskavad: eesti ja vene
 16. Multimeedium (veebispetsialist), kutsekeskharidusõpe, tunnijaotuskava: eesti
 17. Multimeedium (veebispetsialist), kutseõpe keskhariduse baasil, tunnijaotuskava: eesti
 18. NB! UUS! Elektroonikakoostude koostaja, tase 2, 15 EKAP, rakenduskava.
 19. NB! UUS! Kaablikoostude koostaja, tase 2, 15 EKAP, rakenduskava.