Vastavalt Haridus- ja teadusministri määrusele nr. 25, 28. augustist 2013 “Õpilase kutseõppeasutusse vastuvõtu kord” avalikustab Tallinna Polütehnikum vastuvõetud õpilaste nimekirjad.

Vaata nimekirju: Põhikooli vastuvõtt