Приём документов на русском языке

Soovid meie kooliga tutvuda, vaata lähemalt: Tule külla!

Dokumentide vastuvõtt 2019/2020. õppeaastaks algas 15. mail 2019.

Dokumente võtame vastu tööpäeviti kell 10.00 – 15.00 aadressil: Tallinn, Pärnu mnt. 57, I korrus, ruum A112.

Kutsekeskharidusõppesse (statsionaarne päevaõpe põhihariduse baasil) on dokumente vastuvõtt valdavalt lõppenud. Vaata vastuvõetute nimekirja. Täiendav vastuvõtt toimub üksikutele vabadele kohtadele: Trükitehnoloogia (spetsialiseerumisega trükkali erialale, eesti õppekeel), Sisetööde elektrik (eesti ja vene õppekeel) ja Automaatik (eesti õppekeel). Täiendava vastuvõtu dokumente võtame vastu kuni 19. augustini. Testid ja vestlused toimuvad 21. – 23. augustini, vastuvõtukomisjon on 23. augustil.

Kutseõppesse (statsionaarne päevaõpe keskhariduse baasil) võtame dokumente vastu 15. maist – 19. augustini 2019.
Testid toimuvad 15. – 21. augustini 2019.
Praktiline töö ja vestlused toimuvad 15. – 19. augustini 2019.
Vastuvõtukomisjon (elektrooniline) on 23. – 26. augustini 2019.

NB! Fotograafia erialale sisseastujatel tuleb vestlusele pääsemiseks läbida 2-tunnine praktiline töö ca 5-liikmelises grupis.

Kutseõppesse (mittestatsionaarne sessiooni keskhariduse baasil) võtame dokumente vastu 15. maist – 13. septembrini 2019.
Testid toimuvad 6., 13. ja 20. septembril 2019.
Vestlused toimuvad 23. – 25. septembrini 2019.
Vastuvõtukomisjon (elektrooniline) on 27. – 30. september 2019.

MEIE ERIALAD:

Kutsekeskharidusõpe (statsionaarne päevaõpe põhihariduse baasil):

Tagasi üles

Kutseõpe (statsionaarne päevaõpe keskhariduse baasil):

 • Fotograaf, 4. taseme kutseõppe esmaõpe, õppekeel: eesti keel, õppeaeg 1 aasta ja 6 kuud. Link õppekavale, link moodulite rakenduskavale. NB! Varasemad fotograafia-alased teadmised ei ole nõutud.
  • Praktilise töö ja vestluse ajad on järgmistel kuupäevadel: 15.08, 16.08, 19.08 ja 21.08;
  • Enne vestlust tuleb läbida 2-tunnine praktiline töö ca 5-liikmelises grupis;
  • Vestlusele pääsemise eelduseks on praktilise töö läbimine.

Tagasi üles

Kutseõpe (mittestatsionaarne sessiooniõpe keskhariduse baasil):
õppetöö toimub sessiooniti, sessioon toimub ca üks kord kuus esmaspäevast laupäevani (v.a. erialadel: Tarkvaraarendaja, Multimeedia spetsialist ja Trükitehnoloogia), õppeaastas on 10 sessiooni.

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe (jätkuõpe sessiooniõppes):

Tagasi üles

Töökohapõhine õpe
NB! Vastuvõtt töökohapõhisesse õppesse toimub koostöös ettevõtetega, piisava arvu soovijate korral grupp avatakse.

Rohkem infot leiab veebilehelt “Töökohapõhine õpe”

Tagasi üles

Kutseõpe (statsionaarne õpe):

 • Elektroonikakoostude koostaja, tase 2, eesti/vene keeles, 15 EKAP.
  Sisseastumisel annab eelise omandatud keskharidus. Õpe toimub sessioonidena neljapäevast laupäevani. Lõpetajad saavad Tallinna Polütehnikumi lõputunnistuse, elektroonikakoostude koostaja kutsetunnistuse ja IPC-A-610 sertifikaadi.
 • Kaablikoostude koostaja, tase 2, eesti/vene keeles, 15 EKAP.
  Sisseastumisel annab eelise omandatud keskharidus. Õpe toimub sessioonidena neljapäevast laupäevani. Lõpetajad saavad Tallinna Polütehnikumi lõputunnistuse, kaablikoostude koostaja kutsetunnistuse ja IPC-A-620 sertifikaadi.
 • Elektroonikaseadmete koostaja (osakutse elektroonikakoostude koostaja), tase 3 (jätkuõpe), eesti/vene keeles, 26 EKAP.
  Sisseastumise eelduseks on elektroonikakoostude koostaja, tase 2 õppekava läbimine (sellekohane lõputunnistus) või isikud, kellel on olemas IPC-A-610 sertifikaat; eelise annab omandatud keskharidus. Õpe toimub sessioonidena neljapäevast laupäevani. Lõpetajad saavad Tallinna Polütehnikumi lõputunnistuse, elektroonikakoostude koostaja tase 3 kutsetunnistuse ja IPC J-STD-001 sertifikaadi.
 • Elektroonikaseadmete koostaja (osakutse kaablikoostude koostaja), tase 3 (jätkuõpe), eesti/vene keeles, 26 EKAP.
  Sisseastumise eelduseks on kaablikoostude koostaja, tase 2 õppekava läbimine (sellekohane lõputunnistus) või isikud, kellel on olemas IPC-A-620 sertifikaat; eelise annab omandatud keskharidus. Õpe toimub sessioonidena neljapäevast laupäevani. Lõpetajad saavad Tallinna Polütehnikumi lõputunnistuse, kaablikoostude koostaja tase 3 kutsetunnistuse ja IPC J-STD-001 sertifikaadi.

Tagasi üles

SISSEASTUMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID:

 • kirjalik avaldus (täidetakse kohapeal);
 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek vabas vormis, kui õpilaskandidaat on alaealine (vaata näidist);
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel kohapeal kinnitatud koopia ning hinneteleht;
 • üks dokumendifoto;
 • passi või ID-kaardi või sünnitunnistuse koopia;
 • välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta (Haridus- ja Teadusministri määrus nr. 25, 28.08.2013, §4 lõige 1 punkt 7)

Tagasi üles

NB!

 • Õpilastel on võimalus saada õppetoetusi.
 • Kutsekeskharidusõppe lõpetanud võivad soovi ja võimete korral jätkata õpinguid kõrgkoolides.
 • Koolil on oma söökla, staadion ja spordisaal.
 • Tegutseb amatöörraadiosaatja, spordi- ja huvialaringid.
 • Õpilaskodu võimalus (kutsekeskharidusõppes (statsionaarses päevaõppes põhihariduse baasil) õppijatele).

ÕPPIMINE TALLINNA POLÜTEHNIKUMIS ON TASUTA!

Jälgi infot internetis, helista, küsi lisa, tule ja vaata!

Kontakt ja lisainfo:

Pärnu mnt. 57, Tallinn, tel. 610 3601, 610 3623

www.tptlive.ee

info@tptlive.ee

Tagasi üles