Приём на 2018/2019 уч.г. на русском языке

Dokumentide vastuvõtt 2018/2019. õppeaastaks toimub tööpäeviti Pärnu mnt 57 järgmiselt:
9. – 20. juuli: kell 10.00 – 15.00, I korrus, ruum 112.
23. – 31. juuli: kell 10.00 – 15.00, II korrus, ruum 207.
1. august – 14. september: kell 10.00 – 15.00, I korrus, ruum 112.

Lisainfo: tel. 610 3623 (vastuvõtutöötaja).

Kutsekeskharidusõppesse (statsionaarne päevaõpe põhihariduse baasil) on dokumentide vastuvõtt valdavalt lõppenud. Vaata vastuvõetute nimekirja.  Täiendav vastuvõtt toimub üksikutele vabadele kohtadele erialadele: Elektroonikaseadmete tehnik (eesti õppekeel), Sisetööde elektik (eesti ja vene õppekeel) ja Automaatik (eesti õppekeel). Täiendava vastuvõtu dokumente võtame vastu kuni 17. augustini 2018. Testid ja vestlused toimuvad 21. – 23. augustini 2018, vastuvõtukomisjon on 23. augustil 2018.

Kutseõppesse (statsionaarne päevaõpe keskhariduse baasil) võtame dokumente vastu 15. maist – 17. augustini 2018.
Testid toimuvad 21. – 23. augustini 2018.
Vestlused toimuvad 21. – 23. augustini 2018.
Vastuvõtukomisjon (elektrooniline) on 24. – 27. august 2018.

NB! Fotograafia erialale sisseastujate vastuvõtuvestlus koosneb kolmest osast:
1. Vestlusele tulijal peab olema kaasas portfoolio (5 – 15 pilti) väljatrükituna paberile. Vestlusel toimub tööde analüüs.
2. Ca 5-minutiline varem ettevalmistatud inglisekeelne suuline esitlus mõnest fotograafist, kes on olnud eeskujuks või kuidagi inspireerinud.
3. Praktiline ülesanne, mis seisneb 15. augustil ilmuva Eesti Päevalehe, Postimehe või Eesti Ekspressi vabalt valitud artiklit illustreeriva foto tegemine. Vestlusele tulles peab olema kaasas väljatrükk fotost ja ajalehest.

Kutseõppesse (mittestatsionaarne sessiooniõpe keskhariduse baasil) võtame dokumente vastu 15. maist – 14. septembrini 2018.
Testid toimuvad 31. augustil, 7. ja 14. septembril 2018.
Vestlused toimuvad 18. – 21. septembrini 2018.
Vastuvõtukomisjon (elektrooniline) on 24. – 26. september 2018.

 

MEIE ERIALAD:

Kutsekeskharidusõpe (statsionaarne päevaõpe põhihariduse baasil):

Tagasi üles

Kutseõpe (statsionaarne päevaõpe keskhariduse baasil):

 • Trükitehnoloogia, 4. taseme kutseõppe esmaõpe, õppekeel: eesti keel, õppeaeg 2 aastat. Link õppekavale, link moodulite rakenduskavale.
 • Multimeedia spetsialist, 4. taseme kutseõppe esmaõpe,  õppekeel: eesti keel, õppeaeg 2 aastat. Link õppekavale, link moodulite rakenduskavale.
 • Fotograaf, 4. taseme kutseõppe esmaõpe, õppekeel: eesti keel, õppeaeg 1 aasta ja 6 kuud. Link õppekavale, link moodulite rakenduskavale. NB! Fotograafia erialale sisseastujate vastuvõtuvestlus koosneb kolmest osast:
  1. Vestlusele tulijal peab olema kaasas portfoolio (5-15 pilti) väljatrükituna paberile. Vestlusel toimub tööde analüüs.
  2. Ca 5-minutiline varem ettevalmistatud inglisekeelne suuline esitlus mõnest fotograafist, kes on olnud eeskujuks või kuidagi inspireerinud.
  3. Praktiline ülesanne (täiendame jooksvalt).

Tagasi üles

Kutseõpe (mittestatsionaarne sessiooniõpe keskhariduse baasil):
õppetöö toimub sessiooniti, sessioon toimub ca üks kord kuus esmaspäevast laupäevani, õppeaastas on 10 sessiooni.

Tagasi üles

5. taseme kutseõpe (jätkuõpe sessiooniõppes):

Tagasi üles

Töökohapõhine õpe
NB! Vastuvõtt töökohapõhisesse õppesse toimub koostöös ettevõtetega, piisava arvu soovijate korral avatakse grupp jaanuar-veebruar 2018.

Rohkem infot leiab veebilehelt “Töökohapõhine õpe”

Tagasi üles

Kutseõpe (statsionaarne õpe):

 • Elektroonikakoostude koostaja, tase 2, eesti/vene keeles, 15 EKAP.
  Sisseastumisel annab eelise omandatud keskharidus. Õpe toimub sessioonidena neljapäevast laupäevani. Lõpetajad saavad Tallinna Polütehnikumi lõputunnistuse, elektroonikakoostude koostaja kutsetunnistuse ja IPC-A-610 sertifikaadi.
 • Kaablikoostude koostaja, tase 2, eesti/vene keeles, 15 EKAP.
  Sisseastumisel annab eelise omandatud keskharidus. Õpe toimub sessioonidena neljapäevast laupäevani. Lõpetajad saavad Tallinna Polütehnikumi lõputunnistuse, kaablikoostude koostaja kutsetunnistuse ja IPC-A-620 sertifikaadi.
 • Elektroonikaseadmete koostaja (osakutse elektroonikakoostude koostaja), tase 3 (jätkuõpe), eesti/vene keeles, 26 EKAP.
  Sisseastumise eelduseks on elektroonikakoostude koostaja, tase 2 õppekava läbimine (sellekohane lõputunnistus) või isikud, kellel on olemas IPC-A-610 sertifikaat; eelise annab omandatud keskharidus. Õpe toimub sessioonidena neljapäevast laupäevani. Lõpetajad saavad Tallinna Polütehnikumi lõputunnistuse, elektroonikakoostude koostaja tase 3 kutsetunnistuse ja IPC J-STD-001 sertifikaadi.
 • Elektroonikaseadmete koostaja (osakutse kaablikoostude koostaja), tase 3 (jätkuõpe), eesti/vene keeles, 26 EKAP.
  Sisseastumise eelduseks on kaablikoostude koostaja, tase 2 õppekava läbimine (sellekohane lõputunnistus) või isikud, kellel on olemas IPC-A-620 sertifikaat; eelise annab omandatud keskharidus. Õpe toimub sessioonidena neljapäevast laupäevani. Lõpetajad saavad Tallinna Polütehnikumi lõputunnistuse, kaablikoostude koostaja tase 3 kutsetunnistuse ja IPC J-STD-001 sertifikaadi.

Tagasi üles

SISSEASTUMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID:

 • kirjalik avaldus (täidetakse kohapeal);
 • vanema või eestkostja kirjalik nõusolek vabas vormis, kui õpilaskandidaat on alaealine (vaata näidist);
 • haridust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel kohapeal kinnitatud koopia ning hinneteleht;
 • üks dokumendifoto;
 • passi või ID-kaardi või sünnitunnistuse koopia;
 • välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta (Haridus- ja Teadusministri määrus nr. 25, 28.08.2013, §4 lõige 1 punkt 7)

Tagasi üles

NB!

 • Õpilastel on võimalus saada õppetoetusi.
 • Kutsekeskharidusõppe lõpetanud võivad soovi ja võimete korral jätkata õpinguid kõrgkoolides.
 • Koolil on oma söökla, staadion ja spordisaal.
 • Tegutseb amatöörraadiosaatja, spordi- ja huvialaringid.
 • Õpilaskodu võimalus (kutsekeskharidusõppes õppijatele).

ÕPPIMINE TALLINNA POLÜTEHNIKUMIS ON TASUTA!

Jälgi infot internetis, helista, küsi lisa, tule ja vaata!

Kontakt ja lisainfo:

Pärnu mnt. 57, Tallinn, tel. 610 3601, 610 3623

www.tptlive.ee

info@tptlive.ee

Tagasi üles