Energeetika ja automaatika

Sulle meeldib Su töö, sest Sa tead, et Sinust ja Su kolleegidest sõltub see, kas kodudesse jõuab elekter? Tahaksid edasi õppida, aga Sind on vaja objektil?

Tunned, et tahaksid mingid tööosad ringi teha, aga hoiad tahaplaanile, sest kaasarääkimiseks Sul oleks vaja vähemalt kutseeriharidusõppe tunnistust. On aeg tulla õppima!  Saad alusteadmised seadusandlusest ja juhtimisest, õpid etteantud projektist lähtuvalt kavandama tööprotsessi, töörühma juhtimist jaotusvõrgu alajaamade ning elektrikilpide ehitus- ja käidutöödel, dokumenteerima oma tegevust vastavalt etteantud nõuetele ning järgima tööde teostamisel tööohutus- ja elektriohutusnõudeid. Seejuures on Sinu õpetajateks valdavalt tippspetsialistid Elektrilevist. Õppimine on hea algus edukaks koostööks tulevikus!


Eelnev haridus: Keskharidus
Erialaosakond: Energeetika ja automaatika
Võimalikud jätkuõppevormid: Jätkuõpe, omades eelnevat taset