Energeetika ja automaatika

Oled olnud hea käega elektrik ja juhendanud kolleege? Kaalud edasiõppimist, aga kõrgkooli minna ei julge? Ülemus on ka maininud, et Sul on soont olla tööde juht objektil, aga tajud, et haridust napib?

Õppimine kutseeriharidusõppes on just see, mida Sul on vaja!  Saad alusteadmised seadusandlusest ja juhtimisest, õpid etteantud projektist lähtuvalt kavandama tööprotsessi, töörühma juhtimist käidutoimingutel, dokumenteerima oma tegevust vastavalt etteantud nõuetele ning järgima tööde teostamisel tööohutus- ja elektriohutus- ning keskkonnaohutusnõudeid. Vaid aasta õppimist ja oled sammukese lähemal oma tööelu järgmisele astmele! Õppimine sobib kõigile!

Õppeaeg sisetööde elektriku, tase 5 erialal:

  • pärast keskkooli sessiooniõppes – 1 aasta
    õppetöö toimub sessiooniti, sessioon toimub ca üks kord kuus kolmapäevast reedeni.

Eelnev haridus: Keskharidus
Erialaosakond: Energeetika ja automaatika
Võimalikud jätkuõppevormid: Jätkuõpe, omades eelnevat taset