Energeetika ja automaatika

Õppida ei ole kunagi hilja! Tootmisautomaatiku eriala on Sulle, kes Sa oled varasemalt õppinud automaatikuks, elektrikuks, sisetööde elektrikuks või mehhatroonikuks ja nüüd oled otsutanud oma oskusteprofiili nüüd laiendada.

Nii ootabki Sind ees süvenemine elektritootmise, kaugkütte, puidu-, keemia-, toiduainete-, masina-, veevarustuse- ja põllumajandustööstuse jm automaatika-süsteemidesse. Omandad oskused, kuidas toime tulla tootmisseadmete ja robotitega ning teha neile paigaldus- ja hooldustöid ning olla selle juures energiatõhusus, säästlik ja keskkonnahoiu põhimõtteid järgiv. Õppida suurt tehnilist taiplikust nõudvat eriala on suur pealehakkamine kuid rohkem kui pool võitu!


Eelnev haridus: Keskharidus
Erialaosakond: Energeetika ja automaatika
Võimalikud jätkuõppevormid: Töökohapõhine õpe