01 sept.

31. augustil algas Tallinna Polütehnikumis 100.-s õppeaasta; sellel suure juubeli aastal alustas päevaõppe esimesel kursusel õppetööd 382 õpilast, nende seas on põhihariduse baasil õppijaid 301.

Populaarseimad erialad põhihariduse baasil sisseastujate hulgas olid taaskord multimeedium (veebispetsialist), kus 30-le kohale laekus 102 avaldust ja IT-spetsialist, kus 60-le kohale laekus 187 avaldust. Keskkooli baasil sisseastujate hulgas oli populaarseim fotograafi eriala, kus 25-le kohale laekus 111 avaldust ning multimeedia spetsialist, kus 30-le kohale laekus 73 avaldust.

Soovime kõikidele õpetajatele ja õpilastele edukat õppeaastat!