20 apr.

Tallinna Polütehnikumi partnerkool Almatõ Polügraafiakolledž, Kasahstan, tähistas 14. aprillil 2017 oma 40. juubelit terve nädala kestva rahvusvahelise konverentsi, mitmete seminaride ja õpilaste kutsevõistlustega. Juubelikonverentsist võtsid osa ka meie kooli meedia erialaosakonna juhataja Marko Levin ja trükieriala õpetaja Aivo Brenner, kes istustasid kolledži aeda külaskäigu meenutuseks männipuu.

 

Fotod. Almatõ Polügraafiakolledž.