04 mai

15. – 27. aprillini 2012.a. viibisid Tallinna Polütehnikumis kahenädalasel õppereisil kaheksa Norra partnerkooli Årstad videregående skole elektri- ja telekommunikatsioonieriala õpilast ning neli õpetajat. Külaskäik sai teoks tänu projekti nr. JR-2010_1b-23868, „Quality Enhancement of Electrician Vocational Education, through cross-national Exchange of practices“ QEEVE“ raames toimunud õpilasvahetusele.

Kahe nädala jooksul võtsid Norra õpilased osa meie kooli ainetundidest ning osalesid elektroonika, elektromontaaži ja elektrotehnika praktikatundides, eriti meeldis külalistele jootmistehnika praktika elektroonika töökojas; Norra õpetajad aga andsid tunde meie õpilastele: küttekaabli paigaldus, erinevad Norras kasutatavad võrgusüsteemid jms. Koos meie õpilastega külastati erinevaid praktikabaase: Linnamäe Hüdroelektrijaam, Ericsson AS, Tech Group AS, Eesti Rahvusringhääling ja Balti Laevaremonditehas.

Tallinna Polütehnikum jättis nii õpilastele kui ka õpetajatele sügava mulje – nii meie koolisüsteem, kus on paigas kindlad reeglid ja nendest reeglitest kinnipidamine, kui ka see, et nii aine- kui ka praktikatunnid on sisutihedad ja huvitavad.

Kaks õppereisi nädalat möödusid kiiresti, teisi nädala lõpus toimunud tagasisideküsitluste täitmisel ning toimunud ürituste arutelul arvas nii mõnigi Norra õpilane, et sooviks meie koolis õppida. Väga rahule jäädi koolis toimunud praktiliste tundidega ja külaskäikudega praktikabaasidesse, rohkem oleksid külalised soovinud osaleda koos meie õpilastega teoreetilistes ainetundides. Taotluse järgmisse NordPlus projektide taotlusvooru oleme juba esitanud, seega võib nii mõnegi õpilase sellekohane lootus täituda.

Ege Meister
Täiskasvanukoolituse osakonna juhataja kt. – projektijuht

  

Fotod: erakogu. Töökojas praktikal, grupipilt.