16 märts

16.03.06 Kolmapäeval, 15. märtsil toimus Tallinna Polütehnikumis ESF meetme 1.1 projekti “Kutseõppeasutuste õppekavade arendus” raames loodava  “Arvutid ja arvutivõrgud” õppekava koostamise töörühma esimene koosolek. Tallinna Polütehnikumist osalevad õppekava koostamisel direktor Kalle Sammal ja töörühma juht õpetaja Heiki Tähis.